Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

”Svenskt Nobelpris för utebliven evolution!”

Tro och liv-serie · Publicerad 10:27, 12 jan 2023

”Vad sade du, sade du?” frågade Ebbe förvånat och Noa förtydligade: ”Du hörde rätt. Svenske Svante Pääbo fick medicinpriset 2022 för att han genom genetiska studier visat att neandertalaren var en hundraprocentig människa, på intet sätt primitiv jämfört med dagens människa.”

De två kamraterna diskuterade människans evolution. Skapelsetroende Noa berättade att många forskare nästan chockats över Svante Pääbos resultat eftersom dessa visat att neandertalaren och dagens människa fick barn med varandra vilket innebär att de tillhör samma art.

”Detta är vad vi bibliskt skapelsetroende alltid hävdat”, förklarade Noa, ”alla människor härstammar från Adam och Eva, och därför finns inga mer eller mindre utvecklade människor, varken i dag eller historiskt.”

Ebbe var förvirrad: ”Men Nobelstiftelsen motiverade ju priset med Pääbos upptäckter angående ’människans evolution’!”

”Det beror på att oavsett vad man hittar så betraktas det som bevis för evolution, även om man hittar motsatsen”, svarade Noa. ”Optimismen hos en evolutionist brukar inte känna några som helst begränsningar baserade på tidigare ouppfyllda förhoppningar. Evolutionen finns ju alltid bevisad någon annanstans.

Den biologiske systematikern går till genetikern för att få sin idé om evolution bekräftad. Genetikern går till paleontologen (fossilforskaren), och paleontologen går till geologen och så vidare. Resonemangskedjan innehåller ofta logiska cirklar, som till exempel att paleontologen tidsbestämmer sitt fossil utifrån dess placering i det sedimentära berget, medan geologen tidsbestämmer sitt sediment utifrån dess fossila innehåll.”

Noa fortsatte med att berätta att neandertalarna hade en högtstående kultur, begravde sina döda, använde avancerade redskap och att de mot alla förväntningar hade en större hjärna i snitt än vi har i dag. Anledningen till att man betraktat henne som primitiv är kraniets form med en sluttande panna, kraftiga ögonbrynsbågar och kraftiga käkben.

Men alla dessa egenskaper finns hos i dag levande människor. Det betyder inte att dessa människor är lägre utvecklade, utan att variationen inom gruppen fullvärdiga människor är stor och att detta gäller både geografiskt och historiskt.

”Men neandertalarens ålder på över 400 000 år kan väl ändå inte stämma med den bibliska tidsskalan”, invände Ebbe.

”Korrekt”, svarade Noa, ”men fynden är inte datumstämplade, utan den uppskattade åldern baserar sig på många osäkra och evolutionistiska antaganden. Att neandertalarens dna över huvud taget skulle ha bevarats så länge är i princip omöjligt, speciellt i de miljöer där fynden gjorts eftersom de är förorenade av värme, vatten, solljus, syre och strålning. Det finns andra forskare som menar att arvsmassan skulle förstöras på max 3 000 år, och att neandertalaren därför inte kan vara äldre än så.”

”Människans evolution har blivit en papperstiger”, avrundade Noa. ”En svensk tiger!”

… oavsett vad man hittar så betraktas det som bevis för evolution, även om man hittar motsatsen.

Danska S tappar stöd – och kritiseras för slopad bönedag

Danmark. Den danska regeringen har mött stor kritik från framför allt fackrörelsen för ett beslut om att... torsdag 2/2 20:00

Hbtq och medlemskap blir en nyckelfråga för svenska frikyrkor

Ledare Vi står inför ett viktigt och kanske även avgörande år för våra stora kristna samfund. Det gäller... torsdag 2/2 00:10

Tidigare våldtäktsman bytte kön – sattes i kvinnofängelse

Skottland. Det stormar kring Skottlands försteminister Nicola Sturgeon vars nationalistparti driver på för en... torsdag 2/2 17:00

Visst är en tvåstatslösning möjlig – om vissa kriterier uppfylls …

Israelkommentar ”En tvåstatslösning skulle lösa konflikten mellan Israel och palestinier, för om det fanns två... torsdag 2/2 00:00