Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Skapelseberättelsen är en kärlekshistoria skriven av Gud

Det är människans kärlek Gud söker. Gud vill ha människan för sig själv, inte som undersåte utan som sin vän. Syndafallet är berättelsen om hur människan misstror Gud i sitt sätt att tolka hans avsikter. Hon väljer att leva sitt liv på egen hand; hon väljer ett evigt ”singelskap” på jorden, ett faderlöst utanförskap, skriver Sven Nilsson.

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 14 jun 2022

Gud är kärlek och därmed relationell till sitt väsen – en evig gemenskap mellan Fadern, Sonen och den helige Ande. Fadern älskar och förhärligar Sonen, Sonen älskar Fadern och lyder honom, och Anden förhärligar Fadern och Sonen. Tillsammans är de ett.

Eftersom Gud är den han är, gör han det han är och uppenbarar sitt eget väsen genom sina verk. Vad vi kan veta om Gud, vet vi genom det han gör: ”Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk han har skapat” (Rom 1:20).

Vad kärlek är har Gud bevisat ”genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare” (Rom 5:8). Därför vet vi att Gud är kärlek och vad kärlek är.

Genom Guds kärleksvilja blir allt till. Därför måste hela skapelseberättelsen läsas som en kärlekshistoria från Guds sida. Gud vill människan. Han ger henne skapelsen och hela universum som sitt hem – en kärleksgåva. Eftersom det relationella mönstret är så genomgående i hela Guds värld måste människan från sin sida lära känna Guds relationella väsen och förhålla sig till skapelsens relationella struktur.

Det Gud skapar är alltid tänkt att ingå i ett större sammanhang, där delarna är relaterade till varandra i ett ömsesidigt beroende. Livet självt motiverar ett relationellt förhållningssätt, och det finns en funktionalitet i den här ordningen av beroende och betjäning som gör livet meningsfullt för alla när det relationella bejakas i delaktighet och gemenskap.

Förhållandet mellan de första människorna och Gud Skaparen tecknar bilden av en gemenskap i ömsesidig innerlighet. Gud är Kärleken och söker människans tillgivenhet och förtroende. Eftersom människan är skapad som en person med egen rätt till sitt liv, kan hon från sin sida välja hur hon vill förhålla sig till Gud.

Det är ett val som människan ännu inte har gjort när vi möter Adam och Eva i lustgården före syndafallet.

Situationen med ”kunskapens träd på gott och ont” är en aspekt av Guds ”frieri” till människan, hans sökande efter hennes gensvar. Förtroende och tillit är förutsättningen för ett kärleksförhållande, både för att ge och för att kunna ta emot kärlek. Gud vill inte ha någon annan makt över oss än den som kommer av att vi älskar honom.

Lydnad i relation till Gud bygger på förtroende och tillit – det vill säga Kärlek!

Gud är kärlek i sitt väsen, ingen despot. Hans vilja för oss är sakligt motiverad. Gud ville rädda människan från konsekvenserna av att äta frukten från ”kunskapens träd på gott och ont”: ”... den dag du äter av det ska du döden dö” (1 Mos 2:17).

Men valet vid trädet har också en djupare innebörd. Gud söker människans förtroende och tillit, vilket är helt avgörande för ett fortsatt kärleksfullt förhållande till Gud från människans sida.

Det är människans kärlek Gud söker. Gud vill ha människan för sig själv, inte som undersåte utan som sin vän. Syndafallet är berättelsen om hur människan misstror Gud i sitt sätt att tolka hans avsikter. Hon väljer att leva sitt liv på egen hand; hon väljer ett evigt ”singelskap” på jorden, ett faderlöst utanförskap. Gud och människan går skilda vägar.

Från sin sida i relationen söker Gud något som han endast kan få genom att vi väljer att ge det – förtroende och tillit, det vill säga vår kärlek. I människans förhållande till Gud är detta alltid ett ödesval på liv och död. Det gäller för alla människor i alla tider, så som det var för Adam och Eva, de första människorna.

Men Gud ”har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus” (Ef 1:9–10). Av honom, genom honom och till honom är allting!

Lydnad i relation till Gud bygger på förtroende och tillit – det vill säga Kärlek!

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10