Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Rabbinen som kritiserade fariséer – men aldrig Mose

Ingen person har påverkat världen mer än Jesus från Nasaret. För att förstå honom och hans budskap är insikter om den värld han levde i ovärderlig. Detta är den första av fyra artiklar i serien ”Galileen på Jesus tid”, där den historiska, kulturella och andliga miljön som evangelierna förutsätter kommer att belysas.

Tro och liv-serie · Publicerad 14:00, 2 mar 2023

För att lära känna en person på djupet är kännedom om uppväxt och miljö avgörande. Bilden av Galileen där Jesus verkade förtydligas ständigt i forskningen och har i två anseenden radikalt förändrats de senaste femtio åren.

Det första är att den länge dominerande uppfattningen bland historiker att Galileen var hedniskt och att judarna var religiöst liberala har fått ge vika för historisk forskning som i stället visar att Galileen präglades av fromma judar.

Den andra viktiga omsvängningen som ägt rum är att insikten från slutet av 1800-talet, att Jesus föddes som jude, får allt större genomslag. 

Pendeln har svängt från bilden av Jesus som aramé och hedning som uppträdde som en grekisk populärfilosof, till återupptäckten av Jesus som en judisk rabbin.

Länge betraktades Jesus visserligen som jude, men som dissident och oppositionell, eller som revolutionär och rebell som kritiserade Mose och judisk tro.

I förkunnelsen kom Jesus ofta att framställas som en ensam ljusbärare i ett judiskt mörker. Kontrasten mot det man uppfattade som ”judiskt” i Jesus undervisning framhölls, och hans teologi kom att framställas som en revidering och omtolkning av Mose lag.

Jesus gjordes till grundaren av en ny religion – kristendomen – som förkastar judisk tro. 

Med insikten under 1900-talet är att Mose inte undervisar att människan blir frälst genom lagen, och att Jesus inte var motståndare till judisk tro. Snarare står Jesus för en judisk internkritik.

Insikt inom forskningen visar att Jesus uppfyller Skriften och förklarar Mose snarare än avskaffar honom. Jesus identitet som jude började också återerövras i kristen förkunnelse. 

I synnerhet Lukas evangelium beskriver Jesus bakgrund i en from judisk familj. Josef och Maria lät omskära Jesus på åttonde dagen eftersom det är föreskrivet i toran. Efter 40 dagar besökte den unga familjen templet i Jerusalem för att dels ”lösa” sin förstfödde son och dels offra duvor som reningsoffer (Luk 2:22–24). 

Föräldrarna gav sonen det vanliga namnet Jesus (hebreiska Yeshua) på grund av en änglauppenbarelse, med motiveringen att ”han ska frälsa sitt folk”. I Bibeln är namnet ofta en beskrivning av personen.

Jesus adopterades av Josef med efternamnet Josefsson – Yeshua ben (arameiska bar) Josef. Hans namn är alltså inte Jesus Kristus – som man lätt kan tro, utan Kristus (chrestos, insmord) är en grekisk översättning av hebreiska ordet Mashiah (Messias), som är en titel till det uppdrag Jesus hade. 

I judisk kultur tillkännages namnet på pojkar i samband med omskärelsen som innebär en bekräftelse på medlemskap i Herrens förbund med Israel. Att namnet gavs vid omskärelsen är inte stadgat i Moseböckerna utan en senare judisk praxis. Lukas är den förste i historien som noterar detta. 

Lukas låter oss förstå att Jesus gick i skola. Det var brukligt att barn lärde sig läsa från fem-sex års ålder. Syftet var att alla skulle kunna läsa och förstå uppenbarelsen som Herren gett Israel, skriven på hebreiska. Både hebreiska och arameiska var levande talspråk vid denna tid.

Efter fullgjord skolgång skildrar Lukas hur Jesus sitter i en av akademierna i templet och resonerar med rabbiner. I skolan hade han lärt sig ställa frågor till texten som man sedan tillsammans i klassen pratade om.

De skriftlärda som uppenbarligen var vana att samtala med tolvåringar imponerades av den studievana och förmåga till samtal över bibeltexter som Jesus uppvisar: ”Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar” (Luk 2:47).

Arton år senare beskriver Lukas hur Jesus blivit känd i Galileen som rabbin. Udden i hans undervisning riktas mot dem som antingen försummade eller som förvanskade Skriften.

Vid jämförelse mellan Jesus och Paulus undervisning visar sig Jesus allt annat än okunnig. Den judiske forskaren David Flusser hävdar att Jesus var betydligt högre utbildad än Paulus som studerat vid akademierna i Jerusalem. 

Förklaringen är troligen att han gick i lokal bibelskola (beit midrash) hemma i Nasaret enligt gängse judisk modell, med två studiekvällar i veckan.

Jesus är i evangelierna en praktiserande jude som förklarar Skriften och kritiserar framför allt fariséer, men aldrig Mose. Han bejakar synagogan och tackar ja när han inbjuds medverka med textläsning och predikan hemma i Nasaret. 

Insikt inom forskningen visar att Jesus uppfyller Skriften och förklarar Mose snarare än avskaffar honom.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00