Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Hur viktigt är det att vi i vår församling har samma bibelsyn?

I vår församling finns olika syn på hur man ska tolka Skriften. Hur viktigt är detta med bibelsyn för att församlingen ska må bra? / Emma

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 2 jun 2022

En tydlig förankring i Bibelns ord är oerhört viktig för att den lokala församlingen ska må bra och växa till. Bara i Guds ord, i evangeliet, finns kraften som kan förvandla människor. Guds ord är dessutom ett skydd mot osundhet och mot att församlingen hamnar i olika typer av villfarelser. 

Församlingar som tillämpar en liberal bibelsyn kommer att hamna fel. I liberal bibelsyn utgår man inte från Gud utan från människan. I den mest liberala tolkningen är Bibeln inget annat än människors verk – människor med en anmärkningsvärd religiös insikt, och med förmågan att uttrycka sig vältaligt.

Om man inte tror att Bibeln är ofelbar kan man ifrågasätta valda delar av den. Man kan på mänskligt sätt hitta något i Bibeln som inte stämmer med en utombiblisk källa, och kan då mena att Bibeln har fel. 

Ända sedan Jesu tid och in på 1700-talet präglades den kristna kyrkan av en i grunden bibeltrogen bibelsyn. Men sedan kom ett genomgripande paradigmskifte. Boken var densamma, men när man nu läste Bibeln tog principer kopplade till en ny världsbild över. Upplysningens förnufts­baserade ideal fick högre prioritet än tron. Synen på Bibeln var att den mer bestod av människoord än Guds ord.

Och det var så man forskade på Bibeln. Forskning är aldrig objektiv. Det gäller all forskning. 

Bibeln är ingen vanlig bok, den ska läsas med trons glasögon. När forskare utan tro forskar på Bibeln så är det med otrons glasögon. Med tiden utvecklades en historisk-kritisk forskning som var kritisk mot Bibeln och dess tillförlitlighet. Detta blev en del av liberalteologin. En grundförutsättning i den historisk-kritiska forskningen är fortfarande att det övernaturliga är en omöjlighet. 

Som bibeltroende, däremot, tror vi att hela Bibeln är Guds ord. Bibeln är inspirerad av Gud och är Guds uppenbarelse till oss människor, ofelbar och en auktoritet för tro och liv. Människor drivna av helig Ande har tecknat ner ord från Gud – Gud och människa i totalt samarbete. Bibeln har, trots människors brister och fel, formats till en gudomlig ofelbar skrift.

”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning” (2 Tim 3:16–17).

Många gånger har ifrågasatta uppgifter i Bibeln fått sin förklaring genom bland annat arkeologiska fynd. Tiden talar för att vi helt och fullt kan lita på Guds ord – Bibeln!

Jag hoppas att er församling skulle få göra en gemensam resa tillbaka till bibelordet, att ni ska få börja läsa Skriften med trons glasögon. Det kommer att vitalisera er församling, skapa en ny enhet och ge er helt nya möjligheter att beröra er samtid med evangeliet. 

Jag hoppas att er församling skulle få göra en gemensam resa tillbaka till bibelordet.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00