Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Förnyelsevind dokumenterad

Tro och liv-serie · Publicerad 14:37, 7 jul 2020

Under 1980- och 90-talen blåste en karismatisk förnyelsevind in i Sverige där bland annat inspiration kom från John Wimber och Vineyard-rörelsen i USA. Denna förnyelse påverkade allt från Svenska Kyrkan till de olika frikyrkorörelserna. Den medryckande lovsången och Andens gåvor i funktion inspirerade och satte spår i svensk kristenhet. Inte minst så berörde denna karismatiska förnyelse Svenska Kyrkan, kanske framförallt på västkusten. Biskopen i Göteborg, Bertil Gärtner, öppnade upp Göteborgs stift och drygt ett 50-tal förnyelsehelger hölls runt om i stiftet under 1980-talet. Två stora konferenser hölls sedan i Scandinavium i Göteborg där Svenska Kyrkans folk var initiativtagare. Dels den Nordiska Ledarkonferensen 1988 med 2 200 nordiska ledare med John Wimber och team från Vineyard som ledning. Sedan konferensen Göteborg -90 som samlade 7000 deltagare från hela norden.

Rörelser såsom OAS-rörelsen och senare New Wine fick inspiration från John Wimber och Vineyard. Vineyard blev senare också en egen församlingsgrundande rörelse med svenskt och nordiskt ledarskap. I mitten av 1990-talet så berördes Sverige och Norden av den så kallade Toronto-välsignelsen där Vineyardförsamlingen i Toronto, Kanada blev denna andeutgjutelses startpunkt. I en serie artiklar under sommaren kommer vi att berätta om denna intressanta nutida väckelsehistoria. Vi har bett en av denna förnyelses förgrundsfigurer, pastor och teol dr Hans Sundberg, att skildra skeendet utifrån sitt perspektiv. Serien kallar vi John Wimber och Vineyard i Sverige och första artikeln går i dagens tidning.

Vår förhoppning är att artiklarna skall bidra med viktiga lärdomar för vår egen tid. Både om nycklar till andligt genombrott och misstag som vi kan lära av. Framförallt hoppas vi att artiklarna ska bidra med inspiration till oss alla att söka Guds ansikte med förnyad iver och förväntan om den andliga förnyelse och väckelse som vårt land så väl behöver!

John Ortberg tvingas bort från pastorstjänst

Den kände teologen och författaren John Ortberg tvingas lämna rollen som pastor i den amerikanska... tisdag 4/8 14:50

Förblindad woke-kultur trasar sönder kultur

Ledare Med nya tider kommer nya ord, som det importerade ordet woke. Det har sin bakgrund i... tisdag 4/8 00:00

Sven var svårt coronasjuk – ”Gud botade mig mirakulöst”

Covid-19. I mars insjuknade Sven Almkvist i covid-19 med kraftig värk och hög feber. Bönegruppen kom överens... tisdag 4/8 14:00

Nätjättar ställdes mot väggen – anklagades för ”censur”

USA. ”Techjättarna är ute efter konservativa.” Det sade republikanen Jim Jordan förra veckan då ledarna... tisdag 4/8 08:00

Facebook raderade Världen idags inlägg

Sociala medier. Inlägg som lyfter fram omvändelse från homosexuell livsstil kan blockeras från Facebook, och... tisdag 4/8 08:00
E-tidning
Senaste magasinen