Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.
Jeremia 33:3

Världen idag

I kyrkans barndom debatterade man inte idén om en evolution av livet på jorden under ofattbara tidsrymder, eftersom dessa tankar tillhörde urtida hedniska religioners föreställningsvärld och ingenting som tilläts påverka kyrkans teologi, menar skribenten. Foto: Pixabay

Evolutionsteorins trovärdighet har stor inverkan på tro och bibelsyn

Tro och liv-serie · Publicerad 00:00, 23 aug 2022

Med något års mellanrum debatteras frågan om skapelse kontra evolution i kristen media. Debatterna är ganska förutsäg­bara och brukar oftast mynna ut i att man är överens om att man inte är överens, både när det gäller evolutionsteorins förklaringskraft och huruvida det spelar någon roll ifall Bibelns första elva kapitel ska förstås som historia eller inte.

Kommer då dessa följande artiklar att gå samma öde till mötes? Vi får väl se.

Av naturliga skäl fördes inte den här debatten under de första 1 600 åren av kyrkans historia. Idén om en evolution av livet på jorden under ofattbara tidsrymder tillhörde nämligen inte urtida hedniska religioners föreställningsvärld och var ingenting som tilläts påverka kyrkans teologi, och Darwin hade ännu inte slagit upp sina ögon.

Den diskussion som fanns om de första kapitlen i Bibeln handlade i stället om ifall Gud skapade allting i ett ögonblick – vilket var kyrkofadern Augustinus uppfattning – eller om han tog hela sex dygn på sig, vilket var majoritetsuppfattningen inom dåtidens kyrka.

I dag är läget som bekant ett annat, och förklaringen är uppenbar för oss alla: De flesta kända kristna ledare och apologeter har valt att lita på naturvetenskapens företrädare när de hävdar att evolutionen är ett ovedersägligt faktum. Därför är kristen evolu­tion­ism i dag normen vid de flesta teologiska lärosäten, och Bibelns första elva kapitel betraktas som myter – eller ”mytohistoria” som William Lane Craig formulerade det i sin i höstas utkomna bok The historical Adam.

Craigs ställningstagande är ett av många symptom på att kristenhetens förhållningssätt till Bibeln (läs: bibelsynen) över lag håller på att förändras i vårt land, och sannolikt även globalt.

Men tänk om evolutionen inte är den sanna berättelsen om livets historia på jorden. Tänk om mytologiseringen av Bibelns inledande texter sker helt i onödan. Tänk om det är just den historiska dimensionen av dem som gör dem så viktiga för Bibelns, och ytterst sett evangeliets, trovärdighet.

I så fall är frågan om evolutionens trovärdighet inte så perifer som somliga i dag påstår, utan rentav grundläggande och någonting som varje kristen borde reflektera över. Och ansvaret vilar extra tungt på apologeter och förkunnare att faktiskt sätta sig in i evolutionsfrågan.

Få personer inom de kategorierna är naturvetare. Det måste man emellertid inte vara för att kunna bedöma evolutionsteorins trovärdighet, och syftet med den här artikelserien är att bidra till det.

Mitt mål är att granska den moderna evolutionära tankebyggnaden med ett språk och på ett sätt som alla kan förstå. Det bör vara möjligt tack vare att föreställningen om evolution strider mot vår medfödda skapelseintuition, medan en biblisk skapelsetro harmonierar med den. Sanningen är oftast enkel och intuitiv, medan osanningen ofta kräver en dimridå av mångordig, invecklad och diffus terminologi för att inte avslöjas.

Just för att frågan om evolutionsteorins trovärdighet har en så stor inverkan på tro och bibelsyn kommer den här artikelserien framför allt att handla om vetenskaplig evidens, och inte särskilt mycket om olika bibeltexter och -tolkningar. Det är min förhoppning att artiklarna kommer att engagera läsare som är vana att tänka att evolutionen är något man tar för givet, och som därför brukar läsa Bibelns första elva kapitel som poesi och myter.

Jag vill engagera till att pröva mina argument!

Det är utan tvekan ett tecken i tiden att lobbyismen för kristen evolutionism aldrig har varit så intensiv som just i vår tid. Det är dessutom ironiskt av flera skäl – dels för att argumenten för en radikal, textnära, biblisk skapelsetro aldrig har varit starkare och mer uppenbara än nu. Och dels för att ett ökande antal namnkunniga evolutionsbiologer i dag själva öppet ifrågasätter darwinismens mekanismer.

Somliga kristna evolutionister skyndar raskt till undsättning och hävdar att nyare vetenskaplig evidens fyller igen hålen i det evolutionära tankebygget. Jag kommer att visa varför så inte är fallet.

De flesta kända kristna ledare och apologeter har valt att lita på naturvetenskapens företrädare när de hävdar att evolutionen är ett ovedersägligt faktum.

Bönefrukost i Bryssel ger inspiration för Sverige

Ledare 480 politiker och andra kristna ledare – därav även ett antal från Sverige – var i onsdags morse... fredag 9/12 00:10

Tågkaos och samhällets skörhet

Ledare Tågresandet från Uppsala och söderut i landet slogs helt ut under onsdagskvällen, detta till följd... fredag 9/12 00:00