Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Foto: Andrea Zanchi / Istock. Bilden är ett montage.

Ett samhällsbygge på biblisk grund

I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju grundpelare. Under våren kommer Per Ewert att i åtta artiklar betrakta samhället utifrån följande teman: politik och offentlig förvaltning, utbildning, massmedia, kultur och underhållning, religion, familjen, samt affärsvärlden.

Tro och liv-serie · Publicerad 00:01, 22 mar 2016

Samhällets pelare (del 1/8) Denna artikelserie vill vara en inspiration till kristna individer att vara med och omforma samhället på samtliga sju områden. På båda sidorna om den här vägen finns dock två diken. De är olika, men båda är likväl riskabla. 

Först har vi det teokratiska diket. Tänk om ändå landets politiska ledning skulle besättas av kristna som kunde regera på Guds mandat, vore det inte himmelriket på jorden? Nej, det är knappast någon trygg framgångsväg. Historien – och även Bibeln själv – är full av varnande exempel på härskare som menat sig regera på Guds nåde, men varit förfärande snabba att sätta sina egna maktbegär före Guds vilja och folkets bästa.

Det andra diket är det pietistiska. Varför lämna kyrkbänken och ge sig ut för att förändra den värld som ändå tycks förlorad? Kanske är det bättre att vända ryggen åt marknadstorget för att undvika alla frestelser därute och helt enkelt skydda tron i ett undangömt rum, skilt från en hotfull omvärld. Även ett sådant förhållningssätt kan dock bli alltför självcentrerat. Bibelns råd är inte att vända ryggen åt världens utmaningar, utan i stället att frimodigt ta oss an dem. Det allra främsta skälet till att vara ute på torget och möta samtiden torde ändå vara: för att Gud själv gjorde det.

Jesus är som alltid en förebild för oss. I stället för att stanna kvar i gudomlig trygghet kom han till jorden, och sökte sig ständigt till offentliga mötesplatser för att finna och upprätta de marginaliserade. Men han var lika inriktad på att möta och förvandla personer med inflytande i samhället. 

Ett talande exempel är när Jesus besöker staden Jeriko. Han möter först den blinde tiggaren Bartimeus, helar honom och förvandlar hans liv. Därefter går Jesus hem till Sackeus, en välbärgad man med till synes dubiös affärsmoral. Både Sackeus och Bartimeus var i behov av Guds nåd. Men genom att förvandla en korrupt man till en hederlig och utgivande person kunde Jesus förändra den ekonomiska situationen i hela Jeriko. Bartimeus fick sitt liv upprättat, men han påverkade inte den stad han bodde i. Om vi vill gå Jesu väg, behöver vi sträva efter att påverka samhället omkring oss.

Den som vill verka för ett starkare kristet samhällsinflytande i världens mest sekulariserade land kommer ofelbart att mötas av kritik. Det är därför värt att återigen understryka att målet inte är att kyrkan ska ta över den politiska makten; det vore att kraftigt reducera kyrkans uppdrag som Kristi kropp. Historien har också ett klart avskräckande facit från de tider där kyrkan har försökt bli en politisk maktspelare bland andra. Målet är i stället att låta väletablerade bibliska principer genomsyra hela samhället och dess olika byggarbetare. 

Det finns många goda exempel på hur en aktiv kristen påverkan har återspeglats i samhällsförändringar. Korea är ett sådant land, där den norra halvan efter Andra världskriget blev en sluten kommunistisk och ateistisk diktatur. Sydkorea har under samma period genomgått en remarkabel förvandling, där antalet kristna har växt från några tusental till närmare hälften av befolkningen. Parallellt med detta har Sydkorea förvandlats till en ekonomiskt blomstrande demokrati. Även i andra länder har kyrkan fungerat som en kraftfull oppositionsrörelse till försvar för mänskliga rättigheter. Det tydligaste historiska exemplet är kanske under Tredje Riket, där den officiella kyrkan snabbt böjde sig under Hitler för att få leva i fred, medan den lilla Bekännelsekyrkan höll ut i sin kallelse att tala mot nazismen som den antikristliga och omänskliga rörelse den var. Flera av Bekännelsekyrkans ledare fick betala med sina liv, men det är ändå de som i historiens ljus står som moraliska segrare.

Dessvärre finns det också motsatta exempel – länder som ännu plågas av korruption, övergrepp och våld, trots att många medborgare kommit till tro och även ansvariga politiker bekänt sig som kristna. Där personliga maktambitioner har prioriterats före gudsfruktan har länderna i stället fallit tillbaka i destruktivitet. Kyrkan har kanske vunnit nya människor till sina församlingar, men den har misslyckats med att påverka samhället. 

Egenvärdet ligger därför inte i att kristna slussas fram till höga positioner. Det avgörande är om vi söker inflytande främst för att gynna en egen karriär, eller om vår djupaste längtan är att formas till Kristi avbild och verka för ett samhälle där Guds sanning, ödmjukhet och rättfärdighet får bli fundamentet till de sju pelare som bygger samhället. Om så blir fallet kan mängder av överlåtna kristna fungera som ett salt och ljus som kan förvandla en hel värld. 

Dessa artiklar har tidigare publicerats i Världen idag (2011) men är nu reviderade och uppdaterade.

Präst åtalas – fritog man i resväska

Gävle. Två kvinnor, varav en präst, åtalas misstänkta för att ha smugglat ut ett man i en resväska från... lördag 27/2 17:00

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Många döda i president Bidens första attack

Syrien. USA har genomfört ett anfall mot anläggningar i östra Syrien, som uppges användas av Iranstödd... lördag 27/2 09:00
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier