Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Skicka in en insändare

Texten kan vara 1 500, 2 000 eller max 3 000 tecken (inklusive mellanslag). Namn och ort ska följa med ditt inlägg. Världen idag förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.

Använd formuläret nedan eller mejla till debatt@varldenidag.se

Laddar
*
*
*
*
E-tidning
Senaste magasinen