Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Signes följtips
Världen idags ungreporter Signe Strålin ger sina bästa tips på kristna poddar och sociala konton som är värda att följa.
E-tidning