Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Moderna staten Israels födelse

Denna artikelserie om sex avsnitt ska försöka berätta historien om den moderna staten Israels tillkomst, samt de legala aspekterna på denna tillkomst. Det är framför allt ignoransen över dessa legala aspekter som gör att Israels existensberättigande så ofta ifrågasätts i dag, framhåller Christina Toledano. Behovet och vikten av upplysning gällande legaliteten av denna händelse kan inte nog betonas, och denna artikelserie syftar till att skapa klarhet i ämnet med avstamp i slutet av 1800-talet.

Serie · Publicerad 00:01, 9 dec 2016

(Del 1/6) Slutet av 1800-talet är en tid som fyller det judiska folket med både hopp och förtvivlan, då framför allt i Östeuropa. Man har sett hur europeiska judar blivit emanciperade i och med den franska revolutionen, men man har också fått uppleva en växande europeisk antisemitism.

Anti­semi­tismen får den här gången stöd av de nya vetenskapliga studierna av ”raslära”. Dessutom gör Ryssland antisemitismen till statspolitik efter mordet på Tsar Alexander II 1881, där judarna falskeligen ryktas ligga bakom mordet.

Därutöver publicerar ryska säkerhetstjänstemän boken ”Sion Vises Protokoll” runt sekelskiftet, vilken är baserad på gamla antisemitiska element och skrifter. Boken användes av den ryska säkerhetspolisen som propaganda och politiskt instrument, med fruktansvärda pogromer som följd. Situationen skakar om hela den judiska befolkningen i Östeuropa, och över 2 miljoner judar ger sig av till den nya världen – till USA.

Dessutom är slutet av 1800-talet en tid då det ottomanska riket påbörjar sitt förfall, med politisk och finansiell instabilitet. Det område som kallas Palestina ligger i det ottomanska rikets södra periferi, negligerat och i förfall. Marken ägs av frånvarande ottomanska feodalherrar som låter analfabetiska, livegna bönder och beduiner bruka jorden.

Dålig markhållning samt avsaknad av dränering leder bland annat till träskbildning, med utbredd malaria som resultat. Det är under dessa förhållanden som europeiska judar nu börjar köpa upp mark i Palestina. Ofta är dock marken som säljs i väldigt dåligt skick och inte alltid odlingsbar, eller så bebos den av de livegna på plats.

Detta gör att köpen emellanåt blir problematiska eftersom de livegna inte alltid förstår de legala transaktionerna och ibland är ovilliga att lämna marken till de nya ägarna. På detta sätt skapas konflikter, där de judiska nya markägarna, av den lokala befolkningen, felaktigt anses vara ”ockupanter”.

Samtidigt immigrerar judar från bland annat Yemen, Marocco, Irak och Turkiet till Palestina. Det är människor som kommer med den gamla drömmen om att återvända till Sion, något som nu hade blivit möjligt genom ottomansk försäljning av mark i Palestina.

Dessa judar är helt omedvetna om situationen i Europa, och har i stället religiösa motiv för att flytta till Palestina. Många judiska böner talar om att återvända till Jerusalem, till Sion: att inte glömma Jerusalem och platsen där templet stod, vilket är något av en grundsten i judendomen; hebreiskan, den heliga skriftens språk som kommer från Israel; samt de judiska högtiderna, som härstammar från Israels årstider. Och när man ber gör man det vänd mot Jerusalem.

Så när nu möjligheten äntligen ges att få flytta till Palestina tar människor helt enkelt chansen.

Slutet av 1800-talet är även en tid som ser många nya politiska ismer växa fram och få ordentligt fäste i väst. Individens rättigheter, självständighet och frihet lockar många, så även judarna.

Under dessa omständigheter växer sionismen fram, som bland annat behandlar frågor som hur judarna ska hantera det moderna och sekulära samhället, och försöka integrera sig, utan att förlora sin judiska identitet.

Theodor Benjamin Herzl kom att bli sionismens grundare. Som student i Wien och som journalist i Paris, kom Herzl själv i kontakt med antisemitism. 

Det var dock Dreyfusaffären i Paris 1894 som fick Herzl att på allvar inse att judarna aldrig kommer att accepteras som likvärdiga medborgare i någon europeiskt stat. Alfred Drey­fus var judisk officer i den franska armén, och blev 1894 oskyldigt anklagad för att spionera åt Tyskland.

Dreyfus dömdes till livstids fängelse som skulle avtjänas på Djävulsön, trots bevis som pekade på hans oskuld. Det tog tolv år innan Alfred Dreyfus blev benådad och slutligen frikänd från anklagelserna. 

Herzl chockas över det hat han bevittnar i Paris under Dreyfusaffären. Han ansåg det värdelöst att fortsätta bekämpa antisemitismen, och menade i stället att judarna behöver ett eget land, ett judiskt land, för att kunna utvecklas som både sekulära och religiösa, utan våld och diskriminering.

Han ansåg att den ”judiska frågan” var en internationell fråga som behövdes behandlas internationellt. Den sionistiska rörelsen tar fart, och den första judiska kongressen i Basel 1897 kan sägas bli början på en ny form av judendom, en nationell judendom.

I denna nya judendom är historia, religion, språk, tradition och framför allt, territorium, av vikt i skapandet av en judisk identitet.

Så småningom kommer man överens om att det är till ”Eretz Israel” (det traditionella judiska namnet på dagens Israel) man vill återvända, och där återbygga en judisk stat i det forna bibliska hemlandet.

Processen hade redan börjat i och med de legala uppköpen av mark i ottomanska området Palestina.

Theodor Benjamin Herzl kom att bli zionismens grundare. Som student i Wien och som journalist i Paris, kom Herzl själv i kontakt med antisemitism.

Antisemitiska åsikter hos visselblåsare

Journalistik. Google svartlistar vissa kristna och konservativa nyhetssidor, enligt visselblåsare. Detta berättade Världen idag och flera andra medier om nyligen....

TV3 kan lära kyrkan om synd och omvändelse

Ledare Sommarens tv-tablåer har som brukligt präglats av repriser. Ett program som har kört mängder med gamla avsnitt är TV3:s Lyxfällan. Egentligen är det...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...