Reportage

Pastor Israel ser Guds godhet mitt i förföljelsen

Israel Pochtar är huvudpastor för den messianska judiska församlingen Beit Hallel i Ashdod, Israel.
Israel Pochtar är huvudpastor för den messianska judiska församlingen Beit Hallel i Ashdod, Israel.
Trots förföljelser och motstånd har församlingen upplevt tillväxt. Foto: Beit Hallel
Trots förföljelser och motstånd har församlingen upplevt tillväxt. Foto: Beit Hallel
Man har även evangelisationsevent där de når ut med budskapet om Jesus som Messias. Foto: Beit Hallel
Man har även evangelisationsevent där de når ut med budskapet om Jesus som Messias. Foto: Beit Hallel
Församlingens byggnad i Ashdod i Israel, där lokalerna håller på att renoveras. Foto: Beit Hallel
Församlingens byggnad i Ashdod i Israel, där lokalerna håller på att renoveras. Foto: Beit Hallel
Församlingen Beit Hallel betjänar överlevare från Förintelsen, samt fattiga och behövande. Foto: Beit Hallel
Församlingen Beit Hallel betjänar överlevare från Förintelsen, samt fattiga och behövande. Foto: Beit Hallel
Matpaketen går ut till över tusen behövande familjer varje månad. Foto: Beit Hallel
Matpaketen går ut till över tusen behövande familjer varje månad. Foto: Beit Hallel
Israel Pochtar talar på en ledarskapsretreat i Galiléen. Foto: Beit Hallel
Israel Pochtar talar på en ledarskapsretreat i Galiléen. Foto: Beit Hallel
Man har även evangelisationsevent där de når ut med budskapet om Jesus som Messias. Foto: Beit Hallel
Man har även evangelisationsevent där de når ut med budskapet om Jesus som Messias. Foto: Beit Hallel
Församlingen Beit Hallel betjänar överlevare från Förintelsen, samt fattiga och behövande. Foto: Beit Hallel
Församlingen Beit Hallel betjänar överlevare från Förintelsen, samt fattiga och behövande. Foto: Beit Hallel
Församlingen Beit Hallel betjänar överlevare från Förintelsen, samt fattiga och behövande. Foto: Beit Hallel
Församlingen Beit Hallel betjänar överlevare från Förintelsen, samt fattiga och behövande. Foto: Beit Hallel
Församlingen Beit Hallel betjänar överlevare från Förintelsen, samt fattiga och behövande. Foto: Beit Hallel
Församlingen Beit Hallel betjänar överlevare från Förintelsen, samt fattiga och behövande. Foto: Beit Hallel
Församlingen Beit Hallel betjänar överlevare från Förintelsen, samt fattiga och behövande. Foto: Beit Hallel
Församlingen Beit Hallel betjänar överlevare från Förintelsen, samt fattiga och behövande. Foto: Beit Hallel
Foto: Beit Hallel
Foto: Beit Hallel
Foto: Uri Avitan
Foto: Uri Avitan
Foto: Beit Hallel
Foto: Beit Hallel

Religiösa ledare och aktivister i Israel startade demonstrationer och mediadrev mot den messianska församlingen i staden Ashdod. Men mitt under förföljelsen fick medlemmarna se hur Gud gav välsignelse och tillväxt. – Fortsätt att göra det du gör för Jesus så kommer Gud att leda dig till seger, säger Israel Pochtar.

Publicerad Uppdaterad

Tron på Jesus förändrade inte bara mitt andliga liv, det blev även en resa med djupare förståelse för vad det innebär att vara jude.

Israel Pochtar

Församlingen Beit Hallel

Grundades år: 2005

Stad: Ashdod, Israel

Pastor: Israel Pochtar

Antal medlemmar i Ashdod: 350

Vision: Predika evangelium samt Guds kärlek till Israel, resa upp ledare, betjäna överlevare från Förintelsen, fattiga och behövande.

Israel Pochtar, som även är en av talarna på Europakonferensen i sommar, är pastor för den messianska judiska församlingen Beit Hallel (ung. Lovprisningshuset) i Ashdod i Israel, där han tjänar Gud tillsammans med sin hustru. Paret har tre barn, varav den yngsta fortfarande bor hemma och snart ska göra militärtjänst.

Församlingen är välkänd på grund av förföljelsen de levt med under många år. De har trots svårigheterna vuxit både lokalt och nationellt. Fokus ligger på att predika Guds kärlek till Israel, samt resa upp och utrusta ledare och pastorer. De betjänar överlevare från Förintelsen, såväl som fattiga och behövande. Primärt fokus ligger dock på att predika evangeliet om Jesus, eftersom runt 99% av israelerna aldrig har hört det. Israel förklarar att de känner till kristendomen, men inte Jesu kärlek eller ”verkligt kristna”, som han uttrycker det.

Så snart Israel hade gett sitt liv till Jesus, påbörjade han sin tjänst i Tel Aviv. Livet förvandlades drastiskt och han förstod att hans kallelse främst bestod i att predika Guds ord för sitt folk och därefter nationerna.

– Jag är uppvuxen i en judisk familj, men att vara jude var bara en del av min identitet. Tron på Jesus förändrade inte bara mitt andliga liv, det blev även en resa med djupare förståelse för vad det innebär att vara jude.

Kallet som Jesu efterföljare, men även boende i Israels land, ledde honom till ett speciellt ställe i Bibeln.

– Det tog mig till stället där Paulus frågar vem som är en sann jude. Är det den traditionella omskurne juden som följer alla traditioner eller finns det något mer?

Svaret blev att det finns mer. Israel betonar att det inte bara handlar om etnicitet, utan en övernaturlig, gudomlig plan för Israels folk, samt för Jesu efterföljare.

– Att vara israel, jude och Jesu efterföljare är en dubbel välsignelse. Och att svara på Guds kallelse och erkänna Jesus som Israels Messias är en häpnadsväckande resa.

Ashdod är en judisk stad utan vare sig historiska kyrkor eller moskéer. Religiösa ledare anser att staden bara är till för ortodoxa judar, inte missionerande församlingar som tror på Jesus. Med det som bakgrund startade trakasserier och förföljelse av den messianskt judiska församlingen.

Det förekom ingen misshandel eller att någon fängslades. I stället motarbetade lokala rabbiner församlingen genom demonstrationer med tusentals deltagare. Även aktivister från den ortodoxa antimissionsorganisationen Yad L’Achim slöt upp utanför kyrkan i samband med sabbatsgudstjänsterna på fredagar. Det var en skrämmande upplevelse, särskilt för barnen. När församlingen även fick uppleva motstånd från olika media, anlitades en känd advokat från Tel Aviv som genom domstolsbeslut begärde besöksförbud för aktivisterna.

Men det som var tänkt att paralysera församlingen, skapade i stället tillväxt. Israel har utifrån sina erfarenheter kunnat stötta andra församlingar i liknande situationer, och även vara till välsignelse andligt.

– Svårigheterna gjorde oss starkare, även om priset var högt; varje ny troende mötte från första dagen förföljelse från de ortodoxa judar som försökte skrämma dem från att gå till kyrkan.

På frågan om hur de orkade berättar Pastor Israel:

– Vi hade fått ett profetiskt ord att stå på: ”Keep standing.” Stå fast, var tålmodig och stark så kommer Gud att strida för dig. Ge inte upp, förlita dig inte på din egen kraft. Fortsätt att göra det du gör för Jesus, så kommer Gud att leda dig till seger.

De har också uppmuntrats av bibelordet om hur den som får utstå förföljelse för Jesu namns skull har en ”härlighetens krona”. Israel vittnar om den övernaturliga frid som finns i den helige Andes närhet.

– Vi stod mitt i stormen och hade kravaller, artiklar och tv-program emot oss. Men när vi tillsammans slöt ögonen och bad, var friden – shalom – så kraftfull och underbar.

Det tog tid, men till slut kom genombrotten. Församlingen fick uppleva mirakel i form av egna församlingslokaler, tillväxt i det sociala arbetet, med mer.

Hade ni någon strategi förutom att stå fasta?

– Att se på Jesus och inte tillåta rädsla att komma in i våra hjärtan. I många situationer var fruktan en av våra fienders strategier, säger Israel, och berättar hur motståndarna försökte skrämma församlingen till att stänga ner kyrkan och avsluta verksamheten.

Han betonar vikten av att se på Jesus ha tro för genombrott och beskydd. Han tackar Gud att det bara var några få församlingsmedlemmar som lämnade på grund av förföljelserna, och att ännu fler kom till tro.

– Att hålla visionen om tillväxt levande var också en viktig strategi, säger han och berättar hur de under de första två till fyra åren upplevde svårigheter med församlingstillväxt, samt kämpade med att inte tappa visionen eller bli besvikna.

Till sist kom genombrottet och tillväxten.

– Ibland behöver vi gå igenom tuffa saker i våra liv och i församlingen. För vår del var det att trots förföljelserna växa i mognad, tro och att lita på Guds mirakel, säger Israel och fortsätter:

– Hade det bara varit jag skulle jag kanske ha gett upp, men kraften från den helige Ande var så stark. Vi är bara vanliga människor. Gud är den som har gett oss kraft att övervinna och tålamod och tro att fortsätta.

När Israel ser tillbaka finns det inget han ångrar. I själva verket skulle han gärna gå igenom allt igen, eftersom förföljelsen förlöste så mycket välsignelse, mirakel och favör. Han understryker att det som Gud speciellt lovar den som går igenom förföljelse fortfarande håller – till och med tvåtusen år senare.

Har motståndet förändrats och hur ser ni på dem som motarbetar er?

– De har blivit smartare i hur de kan arbeta politiskt och på ett lagligt sätt motarbeta oss. Men vi har fått förståelse för de bibliska texterna om Israel, om andlig blindhet och att Gud täcker deras ögon, men också att de kommer att se i framtiden.

Pastor Israel uttrycker stor ödmjukhet och tacksamhet för alla förböner från kristna i Sverige och från andra länder i världen som han och hans församling fått under alla år – men även till alla de kristna som kom för att hjälpa till när det var som värst.

Israel säger att även om speciellt de ortodoxa judarna just nu ser ut att vara fiender till Guds ord om frälsning, är han övertygad om att det kommer en tid när även de kommer att böja sig ner och söka Jesus.

– Det kommer att bli till stor välsignelse, inte bara för Israel utan för hela världen!

Powered by Labrador CMS