Lär mig att göra din vilja, för du är min Gud. Låt din gode Ande leda mig på jämn mark
Psaltaren 143:10

Världen idag

”Bristen på samiska präster är stor”

Sveriges behandling av det samiska folket är ofta ingen vacker historia. Men under årens lopp har små steg tagits, såsom nyligen då Svenska kyrkan officiellt uttalade sin ursäkt.

Samtidigt är det samiska landområdet Sápmi en väckelsebygd – något präststuderande samen Ola Bergdahl vill knyta an till i sitt initiativ till en prästutbildning inriktad på arbete i just samisk miljö.

Reportage · Publicerad 07:00, 8 feb 2022

I söndags firade samerna sin nationaldag, enligt beslut från samtinget 1992, till minne av att det första samiska landsmötet hölls i Trondheim (Tråante) den 6 februari 1917. Nyligen gick därtill Svenska kyrkan ut med en officiell ursäkt till det samiska folket för historiska övergrepp, något Världen idag skrev om i november.

En som glädjer sig över detta initaitv är samen Ola Bergdahl, bosatt i Övre Soppero, en mindre samisk ort i Kiruna kommun, och som i dag själv läser till svenskkyrklig präst.

Olas personliga resa till Gud tog sin början för omkring tjugo år sedan, i en tid då han mådde allt sämre med anledning av en alldeles för hög alkoholkonsumtion. Med en förhoppning om att ett miljöombyte skulle vara till hjälp flyttade han en liten bit söderut.

– Jag flyttade till Umeå och började läsa till lärare. Men jag drack även där, berättar han

Så småningom hamnade han i Stockholm och bestämde sig för att nu fick det vara slut med krö­kandet.

– Jag var nykter i åtta månader, sedan föll jag tillbaka.

Ola intresserade sig för att läsa religion, och i Stockholm fann han en studiekamrat som visade sig ha mycket kunskap om kristen tro. Det blev många givande samtal dem emellan.

– Jag fick ställa alla mina frågor till henne, minns Ola.

Samtidigt mådde han allt sämre av sina alkoholproblem. Han hade fått en bra lägenhet, men upplevde ångest över hur allt skulle bli på grund av att han inte verkade kunna sluta dricka av egen kraft.

Ola påmindes om att hans mormor och morfar var bedjande kristna.

– Mormor sade en gång till mig att om jag någon gång mådde dåligt, så skulle jag gå in i min kammare och be.

Så Ola böjde knä och bad en kort, men innerlig, bön.

– Jag bad: ”Jesus Kristus, jag har hört att du kan hjälpa människor. Hjälp mig.”

Dagen efter vaknade han liggande i sin säng med kläderna på.

– Jag hade inte längre någon ångest.

Efter sin upplevelse kom Ola i kontakt med en frälsningsofficer, som välkomnade honom till samtal. Ola var dock på sin vakt eftersom han inte ville hamna i något religiöst som han sedan inte skulle kunna ta sig ur.

– Jag ville inte bli en ”halleluja-människa”, som jag sade, säger han och skrattar gott.

Han syftade då tillbaka på gamla tiders väckelse i hembygden.

– Det var mycket ”halleluja” då. Jag var ung och greppade inte vad det handlade om, minns han.

Men några år senare satt han på en stol mitt emot en frälsningsofficer. Han ville bli en kristen – samtidigt upplevde han bävan.

När frälsningsofficeren lade sin hand på hans huvud och började be, tog Ola snabbt bort hans hand.

– Han försäkrade mig om att jag inte skulle vara orolig, han ville bara be en kort bön så som jag önskat.

Det som sedan hände beskriver Ola som en bild i form av ett timglas som vänds. Likt sanden rann hans gamla liv, bildligt talat, ut på korkmattan i rummet.

Utan att ens säga ”tack och hej” lämnade Ola byggnaden med sin jacka i handen.

I dag förstår han anledningen till den starka upplevelsen i samband med omvändelsen:

– Frälsningsofficeren bad i Jesu namn, betonar han.

Ola bar på en genuin längtan, han ville ta Gud på allvar i sitt liv. Efter en tid gick han med i EFS-församlingen S:ta Clara kyrka i Stockholm, ett steg han beskriver som att komma hem. Där upplevde han kraften i treenigheten, Fadern, Sonen och den helige Ande. Där fick han även uppleva befrielse från den människofruktan som tidigare inneburit en stor börda.

– Det jag nu hade upplevt var så mycket mer värt än vad folk eventuellt skulle tycka om mig. Jag behövde inte oroa mig för det, minns han.

Ola hyser ett stort intresse för lokal väckelsehistoria, och under vår intervju delar han med sig av glimtar från sin omfattande kunskap om samisk historia.

– Jag har upptäckt missionens betydelse för samerna, säger han.

Berättelsen om samernas historia är en skakande skildring om hur ett folk levt under förtryck från stat och kyrka.

År 1864 tog sig en kvinna vid namn Maria Magda Mathsdotter ner till Stockholm för att framföra till kungen att de samiska barnen var i behov av bättre skolor. Maria fick tillfälle att prata med såväl kungligheter som statsministern och andra regeringsföreträdare.

– Ett antal år senare begav sig två andra samiska kvinnor sö­der­ut för att prata markfrågor med kungen. Lagar fanns men de hade satts ur spel, en del människor bara tog från samerna som var väldigt utsatta.

Kungen var dock inte på plats när de samiska kvinnorna anlände till huvudstaden, men prinsessan Eugénie tog emot dem och berördes av det hon fick höra. En genomlysning av samernas utsatthet påbörjades.

– Eugénie var en riktig bönemänniska, liksom god väninna till psalmförfattarinnan Lina Sandell. Båda arbetade för EFS, berättar Ola.

Drottning Sofia var en annan varmt troende kunglighet som skulle komma att få stor betydelse för samerna.

– Hon var ordförande i Lappska missionens vänner, vilket blev till en god grund för mission bland samerna, berättar Ola.

Själv håller nu Ola på att utbilda sig till präst, även om han ibland gjort uppehåll för att arbeta med annat. I september 2021 talade han i samband med att SVT sände programmet Helgmålsringning från Lannavaara kyrka i Lappland. Han nämnde då om hur samerna kommit i kläm mellan norska och svenska intressen i samband med unionsupplösningen 1905.

Inom yrkeslivet ägnar sig Ola bland annat åt miljöfrågor inom Arktiska rådet, och 2007 bar det av till ryska Kolgujev, en ö i Barents hav, dit man färdas med helikopter. Där vistades han i perioder under fyra års tid. Uppdragsgivaren Naturvårdsverket ansåg att Ola, med sin spetskompetens om samer samt inom renskötseln, passade som hand i handske för jobbet.

Under sin tid i norra Ryssland mötte Ola nentserna, en folkgrupp som i huvudsak lever på renskötsel och har kontakt med renskötare i de nordiska länderna i syfte att kämpa för sina rättigheter.

– Nentserna hade på något sätt mist sin identitet. Mitt uppdrag var att hjälpa dem till att få tillbaka den tidigare kulturen.

Denna kamp har pågått sedan Sovjetunionens upplösning 1991.

– Jag fick ett brinnande hjärta för nentserna, jag hade aldrig trott att människor levde under sådana omständigheter, berättar Ola.

Han tänker på nentsernas enkla livsstil i det kalla klimatet, samt på det utbredda alkoholmissbruk som råder, mycket likt situationen för det samiska folket.

– Det är inte människovärdigt att leva under sådana förhållanden.

För Sveriges och samernas del har det varit en långdragen resa med erkännande från statligt håll. År 1998 framförde dåvarande same­minister Annika Åhnberg (S) regeringens ursäkt för hur staten behandlat samerna genom historien.

– Men den ursäkten har väl inte blivit helt accepterad, konstaterar Ola.

Nästa viktiga steg var ärkebiskop Antje Jackeléns framförande av Svenska kyrkans ursäkt, i november förra året. Därtill beslutade nyligen regeringen om att tillsätta en sanningskommission som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket.

Ola tror att detta är viktiga steg.

Själv behärskar han, förutom svenska, såväl nordsamiska som minoritetsspråket meänkieli, och är initiativtagare till en prästutbildning, med Uppsala universitet som samarbetspartner, vars syfte är att utbilda för arbete i samisk miljö. Det betyder mycket för människor att få tala sitt modersmål, inte minst under livets svåra stunder.

– Bristen på samiska präster är stor, tillägger Ola.

Mormor sade en gång till mig att om jag någon gång mådde dåligt, så skulle jag gå in i min kammare och be.

Ateistisk läkare fick allvarlig hjärnblödning – ”såg Jesus”

Uppenbarelse. Ett reportage i Göteborgs-Posten av det ovanligare slaget beskriver hur en kroatisk-svensk läkare... tisdag 29/11 15:00

Vill Pehrson underminera hela Kristerssons regering?

Ledare Liberalernas sedan i lördags ordinarie partiledare Johan Pehrson är en fullblodspolitiker, som i... tisdag 29/11 00:10

Barnen offer för svensk familjepolitik

Ledare Den extrema svenska familjepolitiken har ett högt pris – som våra barn får betala.  Enligt en... tisdag 29/11 00:00