Prenumerationsvillkor - Världen idag

Prenumerationsvillkor

Här följer de villkor som gäller för prenumeration, betalning med mera som företaget Världen idag AB tillämpar och som godkänns av dig genom prenumeration/betalning av prenumeration.

Uppdaterad 2024-03-06

Tillsvidareprenumeration

Tidningen levereras till dess uppsägning sker via kontakt med vår kundtjänst. Prenumerations­avgiften betalas i förskott. Uppsägning av prenumeration som betalas via autogiro ska ske senast två veckor före nästa dragning. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

Provprenumeration

Erbjudandet om en månads kostnadsfri provprenumeration gäller för den som inte har prenumererat på Världen idag under de senaste sex månaderna. Prov­prenumerationen avslutas automatiskt. Erbjudandet om en månads kostnadsfri provprenumeration på Världen idag HELG eller Världen idag PAPPER gäller bara inom Sverige.

E-tidning

Alla prenumerationer ger tillgång till samtliga utgåvor av Världen idag e-tidning. Den digitala upplagan hittar du på webben eller i Världen idags app.

Adressändring

Världen idag erbjuder permanent eller tillfällig adressändring inom Sverige kostnads­fritt, förutsatt att vi mottagit beställningen två veckor innan ändringen ska träda i kraft. En tillfällig adressändring måste vara minst två veckor (14 dagar) lång.

Uppehåll i prenumerationen

Värden idag erbjuder tillfälligt uppehåll av prenumerationen kostnadsfritt, förutsatt att vi mottagit beställningen två veckor innan uppehållet ska träda i kraft. Uppehållet måste vara minst fjorton (14) dagar långt, exklusive så kallade utgivningsfria dagar, och får högst uppgå till sex (6) månader. Vid uppehåll förlängs innevarande prenumeration med motsvarande antal dagar för uppehållet.

Utebliven tidning

Det ekonomiska ansvar tidningen påtar sig för eventuellt uteblivna exemplar begränsas till framflyttning av prenumerationsperioden med motsvarande antal dagar som tidningen uteblivit. Undantag gäller för omständigheter som tidningen ej råder över som till exempel väder, strejk, natur­katastrofer, krig etc. Anmälan om utebliven tidning ska göras inom fem dagar efter att störningen uppstått för att ersättning ska vara berättigad. Tidningen kan tyvärr inte lämna någon leveransgaranti.

Inloggninguppgifter för e-tidning och webb

För att kunna logga in på varldenidag.se och e-tidningen går du till vår hemsida och registrerar en ny användare. Du kan också vända dig till Världen idags kundtjänst, så får du hjälp att komma igång. Du ansvarar själv för dina inloggningsuppgifter såsom användarnamn och lösenord. Missbruk av inloggnings­uppgifter kan leda till att tidningen avslutar prenumerationen.

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet som avser prenumeration av Världen idag inom fjorton dagar från den dag du fick första numret av tidningen levererad till dig. Gäller avtalet prenumeration av Världen idag DIGITAL räknas ångertiden från den dag du tecknade prenumerationen. Om du vill använda din ångerrätt kontaktar du vår kundtjänst, alternativt använder du det standard­formulär för att utöva sin ångerrätt som återfinns på Konsument­verkets hemsida. Detta formulär ska i så fall skrivas ut och skickas till oss.

Återbetalning

Återbetalning erhålls endast vid dödsfall. Världen idag AB återbetalar ej belopp under 50 kronor.

Personuppgifter

För information om vår hantering av personuppgifter hänvisas till vår personuppgifts­policy.

Villkorsändring

Världen idag har rätt att ändra dessa prenumerations­villkor, inklusive gällande priser med information därom till kunden inom skälig tid innan ändringen träder i kraft. Om tidningen skulle göra väsentliga förändringar i prenumerations­villkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid. Uppsägning sker via kundtjänst.

Du är välkommen att kontakta kundtjänst via e-post kundtjanst@varldenidag.se eller telefon 018–430 40 50. Kundtjänst är öppet vardagar kl. 10-12 och 14-16.

Powered by Labrador CMS