Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Viktiga tankar om profetiska tilltal efter bönekonferensen i Solnahallen

Opinion · Publicerad 11:49, 19 mar 2020

Under helgens konferens i Solna­hallen framkom säkert mycket av betydelse och värde. Sveriges och de övriga nordiska ländernas nöd i coronatid, men också våra nationers synder och vikten av omvändelse på många plan lyftes förtjänstfullt fram.

Bönen var innerlig och stark och den andliga betydelsen av konferensen – vid sidan av all annan bön som sker i dessa dagar – är av största betydelse. 

Det har framkommit att det under helgens konferens framfördes profetiska ord, och i biblisk ordning ska sådana aldrig föraktas men alltid prövas.

I ett uttalande under konferensen beskrevs tidningen Dagen som ”landets främsta megafon för avfall”, och här vill vi från Världen idag tydligt dra en lans för vår kristna branschkollega. Vi har en god relation med Dagen, och tidningens medarbetare är våra vänner. Dagen utmärker sig för sin professionalitet, och med sin storlek och tyngd gör tidningen viktiga avtryck i det offentliga Sverige.

Sverige och Guds församling behöver omvändelse och modiga bedjande kristna som också kan tala kärva profetiska sanningar till oss. Det kan vi alla behöva ibland.

Men det är av största vikt att ord av stor tyngd levereras på guldvåg för att förtroendet för den profetiska tjänsten inte ska ta skada.

Regeringen för krig mot familjernas valfrihet

Ledare Det vore fel att säga att barnomsorgen står i centrum av den politiska debatten. Om något är det... tisdag 20/10 00:00

Bön om skräddarens visdom

Böneskolan Det finns en risk att fatta för snabba beslut i frågor som får stora konsekvenser utan att först ha... tisdag 20/10 00:00

Cecilie Fassotte: ”En spännande resa”

Norska kyrkan. – Det är otroligt fint att gå den här vägen som par, säger Cecilie Fassotte, 44 år. Hon upplever...

Smittspridning tvingade fram en andra nedstängning i Israel

Israelkommentar Coronapandemin har verkligen vänt upp och ner på världen, inte minst i Israel. I dag är...