De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

Vem är muslim egentligen?

Opinion · Publicerad 00:03, 13 maj 2013

I min förra kolumn skrev jag om svenskars aningslösa och naiva inställning till islam som religiös ideologi. Alla som följer mig som skribent vet hur människofientligt jag bedömer att islam är. Lika mycket som jag varnar för islam, vill jag understryka vikten av att älska de av våra medmänniskor som är muslimer. Av det enkla skälet att de är människor och därmed skapta till Guds avbild.
Min erfarenhet är att många har svårt att skilja på sak och person. Det är någonting som komplicerar en redan förvirrad, infekterad och tungt emotionellt belastad diskussion. Det är i grunden lika enkelt att skilja islam och muslimer åt, som det är att separera t ex kommunism och kommunister. Att man kan och bör göra en sådan distinktion är själva grunden för att kunna upprätthålla en fungerande demokrati: yttrandefriheten ger alla rätt att diskutera och kritisera alla ideologier och livsåskådningar, samtidigt som människovärdet ger alla människor ett lika starkt skydd för liv och säkerhet som varje annan människa.

En lika vanlig som felaktig föreställning är att islamkritik skulle vara synonymt med rasism. Det är ett rent faktafel, av det enkla skälet att islam inte är en ras eller etnisk grupp, utan en religiös ideologi. Det finns muslimer över hela världen och av alla de slag: asiater, afrikaner, svenskar, latinamerikaner, araber och så vidare. Precis som med kristendomen, kan man anslutas till islam som spädbarn eller som vuxen.
På samma vis kan man välja att hoppa av islam, även om det är förenat med svårigheter av varierande grad och slag för de flesta. Det kan handla om allt från att ens närmaste tar avstånd ifrån en till att man blir avrättad. De som ändå vågar ta steget, är inte muslimer längre. Jag upprepar: den som har lämnat islam upphör att vara muslim, på samma vis som att någon som äter kött inte är vegetarian. Det innebär alltså att endast den är muslim, som tror på den muslimska trosbekännelsen: "Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet". Sedan kan man vara mer eller mindre renlärig och praktiserande muslim. Den som en gång har varit muslim men sedan hoppat av, är ex-muslim. Inte sekulär muslim eller icke-troende muslim. Likaså är den som aldrig har varit muslim, helt enkelt inte muslim. Oavsett om den är född i ett muslimskt land eller kommer från en muslimsk släkt.

När man en gång för alla har förstått detta, blir det plötsligt möjligt att navigera genom den snåriga samhällsdebatten som rör sig i gränslandet mellan religion och politik. Då kan man också börja försvara ett fortsatt demokratiskt och inkluderande majoritetssamhälle, där alla medborgare är lika inför lagen. Oavsett religiös eller politisk övertygelse, etnisk härkomst, könstillhörighet eller andra egenskaper. Ett sant antirasistiskt, öppet och tolerant Sverige.

Nasrin Sjögren, student och samhällsdebattör

Det är modigt av KD att bryta dödläget

Ledare KD har, mycket förvånande, stått i centrum för den politiska diskussionen ända sedan regeringsbildningen i januari – trots att den innebar att KD...

Slut med gamla lampor?

Elsäkerhet. Här är EU-standarden som gått de flesta förbi: Om ett halvår ska alla uttag och stickproppar till taklampor se likadana ut i hela Europa. – Det kan...