Gästledare

Under supervalåret 2024 behöver kyrkan vara redo på tå

Utöver valet till EU-parlamentet kommer inte mindre än 64 stater i världen hålla nationella val under 2024. Med andra ord, som upplagt för politiskt tumult, siar ledarskribenten.
Publicerad Uppdaterad

År 2024 kommer att bli ett tumultartat år i politiskt hänseende. Det handlar då inte bara om följdverkningarna av Irans angrepp på Israel via Hamas, Houti, och Hizbollah. Det handlar heller inte bara om Rysslands angrepp på Ukraina och ryska hot mot andra stater i norra, östra och centrala Europa. 

Time Magazine listade nyligen (28/12) inte mindre än 64 stater (inklusive USA) plus EU (EU-parlamentet) som under 2024 kommer att gå till val. Sammanlagt berör dessa val direkt i stort sett hälften av världens befolkning. 

I vissa av de stater som arrangerar val till nationella beslutande församlingar eller val av president är resultatet redan på förhand uppgjort. Till exempel ska Ryssland, Iran och Nordkorea ha val i år, men opposition och öppen debatt är där sedan länge tystad. Dissidenter sitter i fängelse och de styrande regimerna kontrollerar respektive samhälle med järnhand. 

I Ryssland och Iran finns ett sken av demokrati genom att olika kandidater ställer upp och tävlar om befolkningens röster, men kandidaterna är alla kontrollerade och godkända av de styrande. 

Men eftersom valen ändå kräver en folklig mobilisering uppstår möjligheter att uttrycka missnöje på ett eller annat – och ibland väldigt subtila – sätt. Detta ska inte underskattas. 

President- och kongressvalen i USA liksom EU-parlamentets­valet är däremot i hög grad oförutsägbara. I USA vill en allt större del av befolkningen se andra alternativ än Joe Biden och Donald Trump. 

Robert F Kennedy Jr har enligt vissa opinionsundersökningar det största stödet i den del av befolkningen som är under 45 år. Kennedy utmanar etablissemangen både till höger och vänster och har ett budskap som handlar om att amerikanerna måste fokusera mer på vad de har gemensamt än de konflikter som finns. Kennedy vill också försvaga olika typer av lobbygrupper och stora företags direkta inflytande över den amerikanska politiken på nationell nivå. 

Oavsett hur valen faller ut i USA eller i EU och i alla övriga länder kommer stort politiskt tumult bli följden under året och gamla auktoriteter kommer att ifrågasättas.

EU-parlamentsvalet är oförutsägbart eftersom andelen röstande är mycket lägre än till de nationella parlamenten. De partier som lyckas mobilisera sina väljare är de som når framgång. Traditionellt sett har det ofta varit vänster- inklusive EU-vänliga liberaler. 

Oavsett hur valen faller ut i USA eller i EU och i alla övriga länder kommer stort politiskt tumult bli följden under året och gamla auktoriteter kommer att ifråga­sättas. Den typen av situationer kan vara gynnsamma för evangelisation och mission. Det finns många historiska exempel på det. 

Kyrkor och organisationer som vill nå ut med evangeliet behöver därför vara på tårna under det år vi har framför oss. Missions­befallningen kommer att vara mer relevant än någonsin. När mänskliga auktoriteter fallerar och ifrågasätts är det tid att proklamera honom som är uppstånden från de döda och som är densamme i går, i dag och i all evighet.

Powered by Labrador CMS