Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Stefan Swärd: Två olika visioner om Europa

Opinion · Publicerad 00:01, 26 maj 2014

Vi har nu genomfört ett nytt val till Europaparlamentet.
EU växte fram utifrån spillrorna av två världskrig. Tanken var att ett nära ekonomiskt samarbete mellan Europas länder skulle förhindra ytterligare krig. I det avseendet har EU-projektet lyckats, inga militära hot har existerat mellan EU-länderna efter andra världskriget.
Men man bör komma ihåg att det finns två helt olika visioner om Europa. Den ena handlar om att skapa ett Europas förenta stater. På liknande sätt som USA är förenta stater, ska också EU utvecklas i samma riktning.
Den andra visionen med EU är att det ska vara ett mellanstatligt samarbete. Framför allt för att främja ekonomiska utvecklingen och ekonomiska samarbetet mellan EU-länderna.
Det mellanstatliga samarbetet, kan man knappast invända emot. Att det finns en fri rörlighet mellan EU-länderna när det gäller handel, arbete och kapital. Att man kan söka jobb i vilket EU-land som helst eller studera i vilket EU-land som helst, är knappast problematiskt. Att man skapar likvärdiga förhållanden för företagen så att de kan sälja sina varor och tjänster inom hela EU främjar rimligtvis Europas ekonomi och ekonomiska konkurrenskraft.

Att detta skapar behov av samordning i lagstiftning och vissa gemensamma regler är helt uppenbart. Norge som har valt att inte vara med i EU, följer ändå EU:s lagstiftning på alla områden som gäller marknaden, för att inte norska företag ska missgynnas. De anpassar sig efter EU men kan inte vara med och bestämma om EU:s lagstiftning, det är den viktigaste konsekvensen av deras hållning att vara utanför EU.
Visionen om Europas förenta stater är något annat än bara ekonomiskt samarbete. En notering är att EU inte alls kan jämföras med USA. Europas länder har alltför olika språk, kultur och historiska rötter, för att det ska gå att förenas i en gemensam stat. Euro-projektet syftade ju till att vara ett spjutspetsprojekt för att ta ett ytterligare steg i riktningen mot Europas förenta stater. Men det har inte fungerat. Greklands ekonomi är för olik Tysklands för att man ska kunna ha en gemensam valuta.

I dag finns det tre viktiga politiska institutioner inom EU. Europaparlamentet, kommissionen och ministerrådet. Europaparlamentet är det som mest påminner om Europas förenta stater. Ministerrådet är det forum där EU:s medlemsstater förhandlar och kommer överens. EU-kommissionen är också ett helt överstatligt organ. Kampen mellan dessa tre institutioner är en kamp om det ska bli Europas förenta stater eller om EU ska begränsas till att bli ett mellanstatligt samarbete. Ju mäktigare EU-kommissionen blir och ju mäktigare Europaparlamentet blir, ju mer gå vi i riktning mot Europas förenta stater.

Det finns ett annat viktigt argument i kritik mot att gå i riktning mot Europas förenta stater. Det skapar en maktkoncentration, makten flyttas från London, Paris, Berlin, Rom och Stockholm till Bryssel. Koncentration av politisk makt är nästan alltid förödande.
I stället för att mer och mer makt flyttas till Bryssel, är en mer spännande vision att utveckla det nordiska samarbetet. Norden har mer av kulturell homogenitet, och har starka gemensamma ekonomiska och försvarspolitiska intressen. Ett förstärkt Nordiska rådet är mer intressant än mer makt till Bryssel.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Ny vapenlag redo att klubbas i USA

USA. Tuffare bakgrundskontroller och större möjlighet att neka personer som dömts för våld i nära... måndag 27/6 10:00

Segregationen ökar i hela landet

Rapport. Segregationen ökar och allt fler människor bor i utsatta områden, visar en ny rapport från Delmos,... måndag 27/6 07:00

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Skolor ska få hjälp att förebygga våld

Våldsdåd. På kort tid har Sverige skakats av flera våldsdåd i skolmiljö. Nu vill regeringen stärka säkerheten... söndag 26/6 18:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

WHO i krismöte om apkoppor

Smitta. Med anledning av den snabba spridningen av apkoppor kommer Världshälsoorganisationen WHO under... söndag 26/6 12:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier