Opinion

Sju delstater som överhuvudtaget inte har veckobegränsningar för abort

I delstaten New Mexico, med en hög andel spansktalande (hispanics), har det styrande Demokratiska partiets lagstiftat om att det ofödda barnets liv inte skall skyddas, skriver Lennart Sacrédeus som exempel på delstater med extremt liberala abortlagar.
I delstaten New Mexico, med en hög andel spansktalande (hispanics), har det styrande Demokratiska partiets lagstiftat om att det ofödda barnets liv inte skall skyddas, skriver Lennart Sacrédeus som exempel på delstater med extremt liberala abortlagar.
Publicerad Uppdaterad

Även tätbefolkade New Jersey har samma lagstiftning, med rätt för kvinnan att bryta graviditeten ända fram till förlossningen,

I sju amerikanska delstater tillåts att fostrets liv släcks ända fram till förlossningen, alltså till vecka 40. Till detta skall läggas huvudstadsområdet Washington D.C., där 90-95 procent röstar på Demokratiska partiet.

Två delstater i USA:s nordöstra hörn, det vill säga i det numera politiskt liberala och av demokratiska partiet helt dominerade New England, saknar juridiska skyddsgränser över huvud taget för det ofödda barnet.

Det är i de lantliga och av europeiskättade helt dominerade och med amerikanska mått mätt etniskt homogena små delstaterna Vermont och New Hampshire.

Även tätbefolkade New Jersey har samma lagstiftning, med rätt för kvinnan att bryta graviditeten ända fram till förlossningen, detta trots sin relativt stora katolska befolkning och nyligen med en republikansk guvernör. Å andra sidan ligger liberala och sedan länge av Demokratiska partiet politiskt kontrollerade New York bara ett stenkast bort, på andra sidan Hudson-floden.

Långt längre västerut, i Klippiga bergen och östlig granne till den värdekonservativa, av mormoner djupt präglade och republikanskt styrda Utah, ligger dess numera politiska kontrast Colorado. Trots att i delstatens näst största stad, Colorado Springs, återfinns huvudkontoret för en av USA:s absolut mest inflytelserika opinionsbildare för familjevärden, organisationen Focus on the Family (Fokus på familjen), har även Colorados delstatspolitiker lagstiftat om att fostrets liv inte skall ha något juridiskt skydd alls.

Detta bottnar i sin tur i storstaden Denvers utveckling, en drogliberal tradition med legaliserad marijuana samt influens av liberala östkustbor och kalifornare som sökt sig till Klippiga bergen.

Även i delstaten söderut, New Mexico, granne till landet Mexiko och med en hög andel spansktalande (hispanics), har det styrande Demokratiska partiets lagstiftat om att det ofödda barnets liv inte skall skyddas. 

Återstår så två delstater med samma abortliberala och fosterstränga lagstiftning utan veckogränser: Oregon norr om Kalifornien samt Alaska.

Längtan efter naturen, den vilda och orörda, samt friluftslivet har människorna i Oregon och Alaska gemensamt, men i övrigt skiljer sig karaktären på de två delstaterna och dess befolkningar till stor del åt. 

Oregons landsbygd är värdekonservativ och republikansk, men delstaten domineras helt av storstaden Portland, en av USA:s mest liberala, tillika med amerikanska mått mätt få kyrkor. Just denna delstat legaliserade först av alla aktiv läkarutförd dödshjälp, det de egna politikerna själva kallar Oregon-modellen. Dessutom har Oregon hakat på trenden framför allt i västra Förenta Staterna med delstatliga butiker som lagligt säljer narkotika, i båda dessa frågor (dödshjälp och lagligt knark) besluten stadfästa i folkomröstningar.

Alaska, däremot, har i perioder varit ett republikanskt fäste, inte minst när den omsusade vicepresidentkandidaten Sarah Pallin var dess guvernör i början av millenniet, om inte alltid direkt värdekonservativt så i varje fall emot Demokratiska partiets inriktning på ”big government” (en stor federal stat med maktutövning över delstaterna).

När USA:s högsta domstol i juni upphävde nationell aborträtt och gav makten till delstaterna, förbjöd de däremot inte dessa sju delstater och huvudstadsområdet District of Columbia att ha lagar utan veckobegränsningar när det gäller vad som i Sverige och internationellt allt oftare kallas aborträtten – ett begrepp som för övrigt i det allmänna språkbruket verkar sakna sitt motsatsord, nämligen fosterrätten eller ofödda-barnet-rätten. 

Powered by Labrador CMS