Ledare

Så möter Världen idag nya regler för mediestöd

Även med ny mediestödslag vill Världen idag fortsätta följa visionen om att vara ett ljus i en allt mörkare medievärld och lyfta fram evangeliets kraft till förändring i både människor och samhälle.
Publicerad Uppdaterad

En ny lag för mediestöd trädde i kraft vid årsskiftet och påverkar i hög grad kristen press. Tidningar som Dagen, Inblick och Hemmets vän får sannolikt kraftigt sänkta presstöd. Det är miljontals kronor som fördelas i mediestöd och en viktig andel av många tidningars intäkter. 

För Världen idags del handlar det om minskade intäkter på minst två miljoner kronor under 2024.

Det är förstås mycket pengar, men låt mig klargöra en sak: Världen idags vision och uppdrag som nyhetstidning på kristen grund är mycket större än ett statligt stöd. 

Att vi ens har kunnat ta emot presstöd beror på att statsmakten aldrig gjort några försök att påverka hur vi skriver om olika ämnen. Tvärtom, stödet infördes på 1960-talet för att säkerställa mångfald i pressutbudet, att olika åsikter skulle få plats i det offentliga rummet. Inte heller det nya mediestödet ställer några sådana krav. Men stödet till tidningar som Världen idag minskar alltså rejält, och vi måste därför hitta vägar att kompensera bortfallet. 

Den enklaste lösningen hade varit om vi omedelbart fick tvåtusen nya prenumeranter. Det hade motsvarat intäktsbortfallet för det sänkta mediestödet. Men i väntan på ett sådant upplagelyft behöver vi hitta en väg framåt här och nu. 

Vi kommer därför att avstå från att producera tre redigerade e-tidningar i veckan (onsdag, fredag och lördag). Däremot kommer vi även fortsättningsvis producera lika mycket nyheter, som vi lägger ut på webben och där du som prenumerant har tillgång till allt låst material. Det bästa av detta material kommer vi att samla i våra två pappers­tidningar, där tisdagstidningen (som även fortsättningsvis kommer att finnas som e-tidning) blir lite tjockare än i dag. Även torsdags­tidningen fortsätter att utkomma både som e-tidning och i papper, därtill med en härlig Helg-bilaga.

Vår plan är alltså att inte höja prenumerationspriset under 2024. Detta för att även läsare med små marginaler ska ha möjlighet att fortsätta prenumerera. Vi är nämligen helt beroende av dig som prenumerant för att kunna driva tidningen. Du är vår partner, och hela vårt fokus är att få betjäna dig med bästa möjliga produkt.

För oss som jobbar på tidningen råder inget tvivel: Vi vill fortsätta vara en glasklar röst i svenskt mediebrus, en röst som lyfter evangeliets kraft och avslöjar orättfärdighet i en oerhört viktig tid.

Det handlar om tidningen Världen idag, den pressröst som för många är en viktig fyrbåk i ett dystert medie-Sverige. Det handlar också om de nya vägar som Gud öppnat upp för tidningen på senare år och där vi når allt längre utanför kristenheten, inte minst i maktens korridorer. Jag syftar på Veckans Nyheter och Hotspot, våra program för webb-tv, som haft sex miljoner visningar på Youtube sedan starten för drygt tre år sedan. 

Sammantaget berör Världen idag på detta sätt betydande delar av det svenska samhället.

Vår tacksamhet till Gud för detta är stor. Samtidigt är vi, mer än någonsin, oerhört beroende av hans nåd och ledning. Det gäller inte minst från den 15 februari, då vi tar steget och sjösätter vår plan.

För oss som jobbar på tidningen råder inget tvivel: Vi vill fortsätta vara en glasklar röst i svenskt mediebrus, en röst som lyfter evangeliets kraft och avslöjar orättfärdighet i en oerhört viktig tid. 

Nu reser vi mot framtiden, och den resan vill vi göra tillsammans med dig! 

Powered by Labrador CMS