Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Ruth Nordström: Värna rätten att värna livet

Opinion · Publicerad 00:02, 26 jan 2015

Samvetsfrihet inom vården har varit en mycket omdebatterad fråga under det gångna året och debatten lär fortsätta. Förhandlingarna i målet vid Jönköpings tingsrätt, där barnmorskan Ellinor Grimmark stämt landstinget i Jönköpings läns landsting, pågår, och inom några veckor kommer Europarådets kommitté för sociala rättigheter avgöra anmälan mot Sverige, om bl.a. brott mot rätten till hälsa och rätten till samvetsfrihet.
Det finns starkt stöd i internationell rätt för samvetsfrihet, både i Europakonventionen, Europarådets resolution och Europadomstolens praxis. Men även i förarbetena till den svenska abortlagen finns det stöd för samvetsfrihet för vårdpersonal. Särskilda författningsbestämmelser om klausul om samvetsfrihet ansågs inte behövliga eftersom det sågs som en självklar rättighet.

Det är rätt märkligt att det största politiska motståndet mot samvetsfrihet kommer bland annat från så kallade liberaler. Verklig liberalism borde väl vara tolerant, öppen och mångfacetterad – med respekt för människors frihet och rätt att välja? Verklig liberalism borde väl främja en bred, allsidig och levande debatt och låta olika åsikter respekteras? Verklig liberalism borde väl inte tillerkänna kollektivet ett egenvärde som går utöver enskildas rättigheter? Verklig liberalism borde väl främja mänskliga rättigheter, där samvetsfrihet är en av de mest grundläggande?

"Samvetsfrihet borde vara en liberal hjärtefråga", skrev Eli Göndör, fil.dr. i religionshistoria i en debattartikel i Expressen vid nyår:
"Att någon inte vill utföra en abort är inget hinder för någon annan att genomföra abort för det första. För det andra är samvetsfrihet inte en religiös fråga. Det vore minst sagt tragiskt om endast religiösa människor hade samvete".

Han konstaterar:
"Men när det kommer till abort blir det stopp. Abortfrågan isoleras från alla andra samvetsfrågor och görs antingen till ett feministiskt flaggskepp eller till religiös galenskap. För den som anser att staten borde vara till för att individen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna förverkliga sig själv och samtidigt värna sin integritet borde samvetsfrågan vara en liberal fråga".

Svenska liberaler skryter över sitt värnande av yttrandefriheten och skriker sig hesa i sitt stöd för Charlie Hebdo och satirteckningar. Men hur är det med andra mänskliga fri- och rättigheter? Har den svenska liberalismen reducerats till en pk-liberalism som endast omfattar åsikter som accepteras av det politiskt korrekta etablissemanget?

En norsk professor, läkare och humanist, skrev på SvD Brännpunkt (21/11) "Rätten till samvetsfrihet bör föras in i den svenska lagstiftningen, inte av hänsyn till den minoritet som vill åberopa den utan därför att majoriteten behöver förmåga till tolerans och humanitet."

Europarådet har slagit fast att rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal gäller utsläckande av mänskligt liv i dess början och dess slut, och omfattar även dödshjälp. Om dödshjälp legaliseras i Sverige, kommer svenska liberaler vilja tvinga vårdpersonal att medverka – även vid dödshjälp – mot sitt samvete?

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom
ledarsidan@varldenidag.se

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Senaste nytt

    Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

    Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier