Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt – vem i himlen och på jorden
Psaltaren 113:5-6

Världen idag

Ruth Nordström: Rent trams att förbjuda psalmer

Opinion · Publicerad 00:00, 14 dec 2015

Julen närmar sig. Förhoppningsvis får många stressade själar tillfälle att stanna upp och pausa från vardagens bestyr för att reflektera över julens mäktiga och hoppfulla budskap om det lilla barnet i krubban; Gud som blev människa och världens frälsare. Överallt i adventstid hörs de klassiska julsångerna. På arbetsplatsernas Lucia-firande, i högtalarna på köpcentrumet och i affärerna. Men hur blir det på skolavslutningarna i år?

Frågan aktualiseras återigen i adventstid. Sedan den nya skollagen introducerades 2011 har Skolinspektionen använt enorma resurser på att se till att traditionella julpsalmer rensas bort från julavslutningar i svenska skolor. Helst ska avslutningarna hållas i en svettluktande gympasal i stället för i en vacker kyrka. Då minimeras risken för att barnen får del av julens kristna budskap.

Vid varje terminsslut kommer anonyma anmälningar in till Skolinspektionen, som efter granskning belägger skolor med förelägganden. För att vara på den säkra sidan har alltfler skolor beslutat bryta de mångåriga traditionerna genom att ställa in barnens besök vid julkrubban. Häromåret var det en skola som hade tagit bort alla konfessionella inslag, prästens välsignelse och bön på adventsavslutningen. Men trots det ansåg Skolinspektionen att skolans adventssamling bröt mot skollagen eftersom man sjöng "Bereden väg för Herran", "Ett litet barn av Davids hus" och "Hosianna, Davids son".

Bereden väg för Herran är en adventspsalm av Frans Michael Franzén, skriven år 1812. Första versen lyder:

Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp.
Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste.
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

”Ett litet barn av Davids hus”, eller ”Det är advent”, är en adventspsalm med text av Britt G. Hallqvist från 1966 och musik av Olle Widestrand. Psalmens första vers lyder:

Ett litet barn av Davids hus
ska göra vinternatten ljus.
Ett barn ska hjälpa oss att tro,
här mitt ibland oss ska det bo.

”Hosianna, Davids son”, är en psalm från 1795 skriven av Abbé Vogler. Det är en av Sveriges mest älskade och sjungna adventssånger. Psalmen ingick i ett verk om Kristi lidandes historia som Abbé Vogler uppförde i S:ta Clara kyrka i Stockholm den 20 mars 1796. Psalmens första rader lyder:

Hosianna Davids son!
Välsignad vare han!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrans namn!

Att förbjuda dessa psalmer är rent trams. Det är hög tid att ändra skollagen, och det krävs ett helt nytt lagförslag där begreppet konfessionell lyfts ur lagtexten. Det är lika konfessionellt att sjunga julpsalmer som att slå upp en historiebok och läsa Gustav Vasas avskedstal från år 1560. De kristna psalmerna och inslagen i utbildningen är en omistlig del av vårt lands historia, kultur och traditioner. Varför ska svenska skolbarn berövas några av deras mest värdefulla kulturskatter?

Sist men inte minst. Tänk om Skolinspektionen skulle använda lika stora resurser, som de nu har gjort i fyra år för att rensa bort det kristna kulturarvet från skolavslutningar i kyrkan, på att bekämpa mobbning och trakasserier bland barn i skolan?

Ruth Nordström
ledarsidan@varlenidag.se

Klara dig i en vecka – så packar du krislådan

En gång om året vill MSB påminna oss om att krisen kan komma. Sällan har det väl känts så aktuellt... torsdag 6/10 04:00

Det politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Rekommenderat Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Nöjespark i Judeens öken lockar tusentals besökare

Israel. Mitt i Judeens öken, i ett industriområde i ett judiskt samhälle, har en världsunik nöjespark... onsdag 5/10 21:00

Israel är ett föredöme i att ta ansvar för sitt närområde och sitt land

Israelkommentar Jag kom nyligen hem från en vecka i Israel och som alltid har jag så många intryck. Vi var en grupp... torsdag 6/10 00:00

Lovsången tillhör Kristi kyrkas dna

Inför söndag Vad är lovsång? Det är ju ett begrepp som rymmer både missuppfattningar och ”aha-upplevelser”. Är... torsdag 6/10 00:00

Ryska soldater i Ukraina varnar reservister

Ukrainakriget. Tre ryska yrkessoldater, som alla stridit i Ukraina tidigare i år, varnar för vad som kan hända med... onsdag 5/10 18:00

Ett svar på frågan om Israels styrka

Israelkrönika Många har frågat sig hur det judiska folket har kunnat bevaras som ett folk och en kultur under de...
Följ Världen idag i sociala medier