Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Ruth Nordström: Rent trams att förbjuda psalmer

Opinion · Publicerad 00:00, 14 dec 2015

Julen närmar sig. Förhoppningsvis får många stressade själar tillfälle att stanna upp och pausa från vardagens bestyr för att reflektera över julens mäktiga och hoppfulla budskap om det lilla barnet i krubban; Gud som blev människa och världens frälsare. Överallt i adventstid hörs de klassiska julsångerna. På arbetsplatsernas Lucia-firande, i högtalarna på köpcentrumet och i affärerna. Men hur blir det på skolavslutningarna i år?

Frågan aktualiseras återigen i adventstid. Sedan den nya skollagen introducerades 2011 har Skolinspektionen använt enorma resurser på att se till att traditionella julpsalmer rensas bort från julavslutningar i svenska skolor. Helst ska avslutningarna hållas i en svettluktande gympasal i stället för i en vacker kyrka. Då minimeras risken för att barnen får del av julens kristna budskap.

Vid varje terminsslut kommer anonyma anmälningar in till Skolinspektionen, som efter granskning belägger skolor med förelägganden. För att vara på den säkra sidan har alltfler skolor beslutat bryta de mångåriga traditionerna genom att ställa in barnens besök vid julkrubban. Häromåret var det en skola som hade tagit bort alla konfessionella inslag, prästens välsignelse och bön på adventsavslutningen. Men trots det ansåg Skolinspektionen att skolans adventssamling bröt mot skollagen eftersom man sjöng "Bereden väg för Herran", "Ett litet barn av Davids hus" och "Hosianna, Davids son".

Bereden väg för Herran är en adventspsalm av Frans Michael Franzén, skriven år 1812. Första versen lyder:

Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp.
Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste.
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

”Ett litet barn av Davids hus”, eller ”Det är advent”, är en adventspsalm med text av Britt G. Hallqvist från 1966 och musik av Olle Widestrand. Psalmens första vers lyder:

Ett litet barn av Davids hus
ska göra vinternatten ljus.
Ett barn ska hjälpa oss att tro,
här mitt ibland oss ska det bo.

”Hosianna, Davids son”, är en psalm från 1795 skriven av Abbé Vogler. Det är en av Sveriges mest älskade och sjungna adventssånger. Psalmen ingick i ett verk om Kristi lidandes historia som Abbé Vogler uppförde i S:ta Clara kyrka i Stockholm den 20 mars 1796. Psalmens första rader lyder:

Hosianna Davids son!
Välsignad vare han!
Välsignad Davids son,
som kommer i Herrans namn!

Att förbjuda dessa psalmer är rent trams. Det är hög tid att ändra skollagen, och det krävs ett helt nytt lagförslag där begreppet konfessionell lyfts ur lagtexten. Det är lika konfessionellt att sjunga julpsalmer som att slå upp en historiebok och läsa Gustav Vasas avskedstal från år 1560. De kristna psalmerna och inslagen i utbildningen är en omistlig del av vårt lands historia, kultur och traditioner. Varför ska svenska skolbarn berövas några av deras mest värdefulla kulturskatter?

Sist men inte minst. Tänk om Skolinspektionen skulle använda lika stora resurser, som de nu har gjort i fyra år för att rensa bort det kristna kulturarvet från skolavslutningar i kyrkan, på att bekämpa mobbning och trakasserier bland barn i skolan?

Ruth Nordström
ledarsidan@varlenidag.se

Tvåfrontskrig krävs för att stå emot dödshjälpsvågen

Ledare På europeisk nivå faller nu skymningen när det gäller frågan om eutanasi. Hitintills är det fyra... onsdag 14/4 00:10

Har du någon som ber för dig?

Vardagskrönika Min morfar flyttade till himlen när jag var elva år. De sista åren var han svag av sin sjukdom och... onsdag 14/4 00:10

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier