Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Öppet brev till Svenska kyrkans ledarskap

Opinion · Publicerad 00:00, 29 okt 2012

Jag skriver detta med anledning av de förändringar i gudstjänsten och kyrkans verksamhet i stort som skett under ett antal år. Låt mig först tydliggöra en sak. Jag uppskattar Svenska kyrkan. Det är ett privilegium att få vara del av en obruten tradition av luthersk teologi och svensk kyrkohistoria som sträcker sig bakåt ända till medeltiden.

En teologisk tradition som satt en ära i att hålla tron och nåden högt, och Kristus på sitt banér. Sedd med utgångspunkt i sina bekännelseskrifter och sin tros­bekännelse tycks det vara en kyrka att glädjas över. Och än i dag kan man höra de i Gud stolta 1500- och 1600-talspsalmerna tona ur piporna på ibland lika gamla kyrkorglar. En vaken kyrkobesökare kan dock ana oråd redan där. I genomsnittliga svenskkyrkliga gudstjänster spelas psalmerna alldeles för långsamt. Som en urvattnad kvarleva av det ursprungligen upplyftande, gripande och manande budskapet. Att spela ”Vår Gud är oss en väldig borg” som om den vore en Taizéhymn blir inte meditativt och kontemplerande. Det blir tråkigt och frustrerande. En petitess, kan man tycka. Men jag tror att det är en yttring av ett större och mer djupgående problem.

Det är ingen hemlighet att en betydande del av ledar­skapet i Svenska kyrkan under många årtionden dominerats av en viss teologisk och ideologisk riktning. Vi kan, med rätta, använda termer som liberalteologi, postmodern teologi, vänsterideologi och dylikt för att beskriva dessa åsikter. Det är heller ingen hemlighet att samma ledarskap vill förankra dessa teologiska och ideologiska strömningar i församlingslivet, i gudstjänsten samt i kyrkans verksamhet i stort. Terminologin är dock inte lika viktig som vad detta i praktiken innebär för lekmannen. Och här, svenskkyrkliga ledarskap, kommer min poäng.

Jag vill, nej, jag kräver som kyrkoskattebetalande medlem att ni svart på vitt, tydligt så att hela det sociala spektrat av Svenska kyrkans medlemmar kan förstå, i punktform, redogör för vad det är ni vill göra med Svenska kyrkan.
Vi är många som uppskattar, ja till och med älskar, Svenska kyrkan. Vi är många som skälver i djupet av vår själ över tanken att lämna henne. Vart skulle vi gå?! Men när vi går i mässan och prästen inte ens ger oss förlåtelsen på Kristi uppdrag utan i stället en massa pseudoterapeutiskt dravel om att ”gå vidare i livet”. Och när vi i predikan blir tilltalade som om vi vore barn, tittandes på något av 1970-talets ideologiska barnprogram, så söker sig den skälvande tanken allt närmare handling.

Jag är trött på att ni gömmer er bakom ärevördiga titlar och positioner i kyrkans toppskikt. Jag vördar dessa titlar och positioner, som en del av Kristi kropp, men kan jag lita på er som bär dem? Jag är trött på ert översittaraktiga fridsamt nedlåtande sätt att tilltala de bröder och systrar som inte delar er agenda.
Jag kräver, i demokratins namn, att ni ger oss alla en ärlig chans att ta ställning till era mål med vår svenska kyrka. Kom ihåg: Tydligt. I punktform. Rediga handfasta svar. Kom igen! Vi är många som väntar!

Nasrin Sjögren,
student och samhällsdebattör

Inga åtal trots ett år med ny terrorlag

Brott. Ett år har gått sedan det blev straffbart att ha olika former av samröre med en... måndag 1/3 14:09

Ensamheten – den farliga baksidan av restriktionerna

Ledare Coronapandemin har nu passerat ett år som världsdominerande skeende. Restriktioner och... lördag 27/2 00:00

Biverkningar av mindfulness viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Kristna migranter påverkar samhället i Marocko

Nordafrika. Det religiösa landskapet i Marocko håller på att förändras på grund av inflyttning av afrikanska... måndag 1/3 08:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier