Opinion

Mannen som återtog predikstolarna från liberalteologin

Arvet efter teologen John Stott är rikt och värt att uppmärksamma, både för vad han gjorde och för vad vi kan lära av honom för framtiden, skriver Stefan Gustavsson.
Arvet efter teologen John Stott är rikt och värt att uppmärksamma, både för vad han gjorde och för vad vi kan lära av honom för framtiden, skriver Stefan Gustavsson.
Publicerad Uppdaterad

I dag infaller hundraårsminnet av John Stotts födelse, den anglikanske prästen som redan under sin livstid blev något av en kyrkofader. Genom sin förkunnelse, sina många böcker och sitt stora internationella engagemang kom han att påverka miljontals människor. Hans död 2011 uppmärksammades av både BBC och New York Times.

Billy Graham kallade honom för ”den mest respekterade kyrkomannen i världen” och han beskrevs ofta som den inofficiella teologiska ledaren för den evangelikala världen.

Arvet efter John Stott är rikt och värt att uppmärksamma på många områden, både för vad han gjorde under sin livstid och för vad vi kan lära av honom för framtiden. Här vill jag särskilt lyfta fram en aspekt: hans betoning på bibelförankrad och Jesus-centrerad förkunnelse.

Tidigt formulerade John Stott, tillsammans med en grupp andra unga kristna ledare, vikten av att ” recapture the pulpit”, att återta predikstolen. Så mycket av förkunnelsen i kyrkorna hade under 1900-talets första hälft urvattnats och gjorts ointressant; resultatet var kraftlösa församlingar. Botemedlet låg i förkunnelsen av Guds ord.

John Stott hävdade följande samband: Om Gud vill att hans folk ska växa i andlig mognad (vilket han vill) och om Guds folk växer i andlig mognad genom Guds ord (vilket de gör) och om Guds ord kommer till dem allra främst genom predikan (vilket det gör), då är det avgörande för oss att vi höjer nivån på biblisk förkunnelse. För John Stott innebar det att utbildningen och träningen av förkunnare hade hög prioritet.

Relevant förkunnelse bygger inte bara på att lyssna till bibelordet. Vi behöver också lyssna till samtiden. Det kallade John Stott för det dubbla lyssnandet: att lyssna till ”the Word” och till ”the world”, till Ordet och till världen omkring oss. Inte för att de har samma auktoritet – Guds ord har alltid företräde – men för att de måste komma i dialog med varandra.

Den dialogen ledde för John Stott alltid i riktning mot Jesus Kristus och hans död och uppståndelse för oss. Hans kanske allra främsta bok av de över 50 böcker han författade heter Korset – meningen med Jesu död. Det är en kristen klassiker som snart kommer ut på svenska i en efterlängtad och språkligt reviderad nyutgåva. Där visar John Stott mästerligt evangeliets innehåll, relevans och förvandlande kraft.

I Filipperbrevet skriver Paulus om Epafroditos, en av sina medarbetare som hade kämpat för evangeliet: ”En man som han ska ni hedra” (2:29; B2000). Det finns det anledning att göra också med John Stott.

Powered by Labrador CMS