Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Lukas Berggren: Familj, friskolor och Israel delar blocken

Opinion · Publicerad 00:01, 12 sep 2014

På söndag går Sverige till val och det ser ut att bli mer spännande än vad någon kunde ana för bara en månad sedan. Opinionsundersökningarna duggar nu tätt och visar att gapet mellan Alliansen och de rödgröna minskar i rask takt. Det blir en riktig nagelbitare.
I dagens tidning presenterar vi en valenkät som vi har gjort. 47 frågor har besvarats av närmare 200 kandidater till riksdagen. Sammanställningen av resultaten är intressanta på flera sätt. I vissa frågor blir skillnaderna mellan allianskandiater och rödgröna kandidater väldigt tydliga. Detta gäller inte minst tre frågor. Synen på familj, religiösa friskolor och Israel delar de två blocken mitt itu.

För det första, familjen. På den rödgröna sidan är man tydligt för tvångskvotering av föräldraförsäkringen. Man vill utöka antalet pappamånader och inte ge familjerna frihet att besluta över sin egen vardag. Det är ytterst problematiskt. Även på allianssidan finns dessa röster, främst inom Folkpartiet, men inte alls i samma utsträckning. Moderater, centerpartister och kristdemokrater vill inte tvångskvotera. Samma bild framträder i synen på vårdnadsbidraget. De rödgröna vill avskaffa vårdnadsbidraget, medan Alliansen åtminstone vill behålla det eller ersätta det med en liknande modell, som till exempel en barnomsorgspeng. Inom KD ryms flest av dem som vill utöka bidraget till föräldrar som vill vara hemma med sina barn upp till tre års ålder. Synen på manligt och kvinnligt splittrar också blocken. Inom Vänsterpartiet vill till exempel 20 av 23 svarande införa ett tredje juridiskt kön, utöver man och kvinna. Alla kristdemokrater utom en är emot detta, alla moderater utom två är emot detta.

För det andra, religiösa friskolor. 74 procent av kandidaterna på allianssidan anser att konfessionella/religiösa friskolor bör tillåtas. Endast 12 procent vill det inte. På den rödgröna sidan vill däremot 63 procent av de svarande kandidaterna inte tillåta religiösa friskolor och bara 11 procent ger dem sitt stöd. De kristna friskolorna uttrycker oro för vad som skulle hända vid ett maktskifte på söndag. Föräldrars rätt att välja en utbildning som stämmer överens med deras religiösa eller filosofiska övertygelse finns lagstadgad i Europakonventionen, som är svensk lag. Det är en viktig frihetsfråga, som tyvärr inte är självklar. Med en rödgrön regering lär det inte bli lättare att driva kristna friskolor. Här har Alliansregeringen visat en större öppenhet och underlättat för mångfalden inom skolan.

För det tredje, Israel. Inom Alliansen vill ungefär 60 procent av de svarande att Sverige bör sträva efter att bevara sina handelsrelationer med Israel. 26 procent vill dessutom utöka handelsrelationerna. På den rödgröna sidan är bilden spegelvänd. Där vill cirka 70 procent av de svarande minska handelsrelationerna med Israel. Framför allt gäller detta miljöpartister och vänsterpartister. Ingen enda på den rödgröna sidan vill utöka handelsrelationerna med Israel. Dessutom vill en tredjedel, hela 33 procent, av de rödgröna kandidaterna att terrorstämplingen av Hamas ska upphöra. Motsvarande siffra bland Alliansens kandidater är bara 3 procent. En sak kan konstateras: i synen på Israel är skillnaden mellan blocken enorm.

De här tre frågorna, och liknande frågor, skiljer faktiskt blocken åt. Man måste konstatera att en rödgrön regering skulle innebära fler pekpinnar i familjepolitiken, ökad detaljreglering av de kristna friskolorna och en mer aggressiv inställning till Israel.
Ingen regering är perfekt och det finns förstås problem i alla partier. Men vi bör också minnas att vi har vår möjlighet att kryssa kandidater som vi vill ska företräda oss. Det har blivit lättare att möblera om listorna. Nu räcker det med fem procent av kryssen för att ändra ordningen mellan kandidaterna på en riksdagslista.

Möjligheten att kryssa kandidater ska vi förstås använda oss av. På vår hemsida har vi lagt ut valenkäten, med enskilda kandidaters svar redovisade. Syftet med enkäten är att hjälpa dig som läsare att hitta en kandidat, som väl representerar dig. Vi har ställt frågor som vi vet är av intresse för många inom kristenheten. Därför vill jag uppmuntra dig att dra nytta av valenkäten och sedan kryssa en kandidat som står för dina värderingar. Och inte minst – låt oss be för valet på söndag. Det kan behövas.

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren

Här ska barn och äldre samsas under samma tak

Huddinge. Huddinge kommun hänger på trenden att kombinera äldreboende och förskola i angränsande byggnader. –... måndag 25/10 08:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier