Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannesevangeliet 15:13–14

Världen idag

Lisa Abramovicz: I framkant trots krig och attacker

Opinion · Publicerad 00:01, 25 apr 2014

Bortse denna morgon från Israels konflikter med sina grannar. Men betänk ändå hur situationen för Israel varit de 66 år som förflutit sedan landets födelse.  Hur Israel mot alla odds gjort fantastiska framsteg trots att landet har genomlidit sju krig, fem väpnade konflikter, över 20 000 raketattacker, mer än 170 självmordsbombningar, tusentals terrorattacker och förlorat 23 000 soldater och många tusen civila.
Trots umbäranden har Israel inte brutits ner, inte förlorat hoppet utan lever vidare som en liberal, demokratisk stat med lika rättigheter för alla sina medborgare. Israel har integrerat invandrare från 160 länder och har ändå skapat en nationell identitet. Israel har den största invandringen i världen i förhållande till sin folkmängd. Israel är ett av de mindre länderna i världen med mindre än en tusendel av världens befolkning. Ändå har landet proportionellt sett fler forskare i arbetskraften än resten av världen.

Israel ligger i framkant när det gäller IT, data- och nätsäkerhet, biomedicin, ekologisk hållbarhet, modernt jordbruk och nystart av företag. Det senare har nyligen Stefan Löfven lovordat i en intervju i Aftonbladet. Sjukvården är av världsklass och Israel hjälper sina grannar, som palestinierna på Västbanken och Gaza. De flesta av världens stora IT-företag har utvecklingsbolag i Israel, som IBM, Microsoft, Motorola, Samsung, Siemens, GE, Philips.
Vattenförsörjning är en nationell prioritet. Avsaltningen av havsvatten ökar så att det i år svarar mot 80 procent av landets dricksvattenbehov. Ansenliga volymer vatten exporteras till Jordanien och PA. Utrustning för droppbevattning, uppfunnen i Israel, säljs över hela världen och ökar skördar med lägre vattenåtgång.
Israel har en väl utbyggd elkraftsförsörjning. Från 2014 beräknas naturgas från havet utanför Haifa kunna försörja Israels elverk och kemiska industrier i minst 20 år. Komprimerad fordonsgas kan inom några år ersätta bensin och diesel. Israel var först med småskaligt tillvaratagande av solenergi. På alla hustak i Israel sitter varmvattenspaneler.
Israel har haft en god ekonomisk utveckling under en tid när de flesta länder i världen drabbats av nedgång.  Israel är efter USA och Kanada det land som har flest företag noterade på Nasdaqbörsen. Israel är OECD-medlem sedan 2010.  Arbetslösheten har gått ner från 9,4 procent år 2009 till 4,7 procent 2014.
I mars i år besökte banken SEB:s Nordiska näringslivsdelegation Israel. 70 företagsledare deltog, inklusive Marcus och Jacob Wallenberg. På programmet stod ekonomi, miljö, företagande, forskning och politik. Israel blir alltmer intressant för gröna lösningar på världens miljöproblem. Det märkliga är att så lite utrymme ges i mainstream-media för den här typen av information om Israel. Varför, kan man undra?

LISA ABRAMOVICZ

En nystart för Sverige – eller en smart uppstart på valrörelsen?

Ledare Så fick Sverige en ny regering och det politiska kaoset är för tillfället avvärjt. En... torsdag 2/12 00:10

Folkmord i Xinjiang bäddar för hård dom

Ledare Att Kinas president, Xi Jinping, nu formellt kan knytas till interneringslägren för uigurer kom... torsdag 2/12 00:10

Varje cell kommer att fortsätta hävda att vi är antingen man eller kvinna.

Ledarkrönika Man kan säga mycket om den nyliga debattartikeln i Expressen där företrädare för Liberala... torsdag 2/12 00:09

Gud är inte längre bort än att han sträcker ut sin hand till dig när du ropar.

Inför söndag Den här söndagen har kyrkoårstemat ”Guds rike är nära”. Tänker vi i tid, eller rum? Tänk, vad det... torsdag 2/12 00:00

Levande ljus är inte den största brandrisken

Säkerhet. Advent är här, en hektisk tid för brandkår och räddningstjänst. Men tvärtemot vad många tror är det... torsdag 2/12 05:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier