Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Lisa Abramovicz: I framkant trots krig och attacker

Opinion · Publicerad 00:01, 25 apr 2014

Bortse denna morgon från Israels konflikter med sina grannar. Men betänk ändå hur situationen för Israel varit de 66 år som förflutit sedan landets födelse.  Hur Israel mot alla odds gjort fantastiska framsteg trots att landet har genomlidit sju krig, fem väpnade konflikter, över 20 000 raketattacker, mer än 170 självmordsbombningar, tusentals terrorattacker och förlorat 23 000 soldater och många tusen civila.
Trots umbäranden har Israel inte brutits ner, inte förlorat hoppet utan lever vidare som en liberal, demokratisk stat med lika rättigheter för alla sina medborgare. Israel har integrerat invandrare från 160 länder och har ändå skapat en nationell identitet. Israel har den största invandringen i världen i förhållande till sin folkmängd. Israel är ett av de mindre länderna i världen med mindre än en tusendel av världens befolkning. Ändå har landet proportionellt sett fler forskare i arbetskraften än resten av världen.

Israel ligger i framkant när det gäller IT, data- och nätsäkerhet, biomedicin, ekologisk hållbarhet, modernt jordbruk och nystart av företag. Det senare har nyligen Stefan Löfven lovordat i en intervju i Aftonbladet. Sjukvården är av världsklass och Israel hjälper sina grannar, som palestinierna på Västbanken och Gaza. De flesta av världens stora IT-företag har utvecklingsbolag i Israel, som IBM, Microsoft, Motorola, Samsung, Siemens, GE, Philips.
Vattenförsörjning är en nationell prioritet. Avsaltningen av havsvatten ökar så att det i år svarar mot 80 procent av landets dricksvattenbehov. Ansenliga volymer vatten exporteras till Jordanien och PA. Utrustning för droppbevattning, uppfunnen i Israel, säljs över hela världen och ökar skördar med lägre vattenåtgång.
Israel har en väl utbyggd elkraftsförsörjning. Från 2014 beräknas naturgas från havet utanför Haifa kunna försörja Israels elverk och kemiska industrier i minst 20 år. Komprimerad fordonsgas kan inom några år ersätta bensin och diesel. Israel var först med småskaligt tillvaratagande av solenergi. På alla hustak i Israel sitter varmvattenspaneler.
Israel har haft en god ekonomisk utveckling under en tid när de flesta länder i världen drabbats av nedgång.  Israel är efter USA och Kanada det land som har flest företag noterade på Nasdaqbörsen. Israel är OECD-medlem sedan 2010.  Arbetslösheten har gått ner från 9,4 procent år 2009 till 4,7 procent 2014.
I mars i år besökte banken SEB:s Nordiska näringslivsdelegation Israel. 70 företagsledare deltog, inklusive Marcus och Jacob Wallenberg. På programmet stod ekonomi, miljö, företagande, forskning och politik. Israel blir alltmer intressant för gröna lösningar på världens miljöproblem. Det märkliga är att så lite utrymme ges i mainstream-media för den här typen av information om Israel. Varför, kan man undra?

LISA ABRAMOVICZ

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Regeringen ska växla upp i kampen mot våld mot kvinnor

Kvinnovåld. Regeringen vill växla upp arbetet med mäns våld mot kvinnor. Utökat kontaktförbud och... lördag 26/11 10:14