Ledarkommentar

It-attack mot kyrkan del i hybridkrig

Svenska kyrkans ledning meddelat att det kan ta veckor att lösa it-haveriet.

Fyra dagar före domssöndagen slogs hela Svenska kyrkans it-nät ut med förödande kraft. Först nu framgår hur omfattande den utstuderade – och ondskefullt uttänkta – skadegörelsen är för landets största kristna samfund.

Utöver att hela den interna digitala kommunikationen för alla anställda och förtroendevalda fortsatt är ur funktion, framstår situationen som lika illa för kyrkans bokningssystem. Här har de runt tusen församlingarna fått återgå till papper, penna och manuella anteckningar för att hjälpligt klara vardagen och planera in dop, bröllop och begravningar.

Extra prekärt är också de stora svårigheterna att överhuvudtaget kunna betala ut de kyrkligt anställdas löner, en livsnödvändighet för att klara sin egen och familjens ekonomi. 

Samtidigt som Svenska kyrkans ledning meddelat att det kan ta veckor att lösa it-haveriet har man också gjort klart att det aldrig kommer att vara aktuellt att betala eventuella utpressare några lösensummor.

Oavsett om den djupt allvarliga it-attacken iscensatts av fientlig utländsk makt eller andra kriminella aktörer, är det en form av hybridkrig vi nu bevittnar. Syftet är att försvaga Sverige – genom att skada samhället, försvåra vardagslivet och sänka svenska folkets motståndsvilja.

I samtidens hybridkrigföring är inget skyddat eller heligt, inte heller kristna kyrkor och samfund, vilket vi nu kan se.

Powered by Labrador CMS