Israelkommentar

Hamas är en terrorist­­organisation – men vad är Palestinska myndigheten?

Med sitt gemensamma mål att utplåna Israel är det ingen större skillnad mellan Hamas och den palestinska administrationen (PA), som styrs av Mahmoud Abbas, vilken anklagas för utbredd korruption, glorifiering av terrorister och som förvägrat sitt folk allmänna val alltsedan 2005, skriver Christina Toledano Åsbrink.
Publicerad Uppdaterad

Jag tror att vi alla kan vara överens om att Hamas är en terrorist­organisation och att deras folkmords­attack mot Israel den 7 oktober 2023 var starten på det krig som nu pågår i Gaza. Jag tror också att vi alla kan vara överens om att Hamas inte kan fortsätta styra i Gaza efter krigets slut, vilket är orsaken till att världen (framför allt USA) vill se den palestinska myndig­heten (PA) som styrande i Gaza, eftersom de redan styr i Judeen och Samarien.

Dessutom anses PA generellt vara mer moderata än Hamas.

Låt oss därför ta en titt på PA och se vad de står för, samt hur pass moderata de verkligen är.

PA styrs av Mahmoud Abbas, som förväg­rat sina invånare allmänna val alltsedan 2005. Han är till dags dato ordförande av PLO sedan 2004, ledare för Fatahpartiet sedan 2009, president för ”landet Palestina” samt president för PA sedan 2005. Den enda post han inte innehar är premiär­minister­posten.

Abbas anklagas av både arabiska palesti­nier* och omvärlden för korruption, vilket hans personliga tillgångar på drygt en miljard kronor möjligtvis kan styrka.

Både för Mahmoud Abbas personligen och för ledarskapet inom PA generellt är den viktigaste utgiften den så kallade ”martyr­fonden”. Det är den fond som betalar arabiska palestinier för att mörda judar. Denna utgör cirka 7 procent av PA:s årliga budget.

Från 7 oktober och fram till årsslutet 2023 adderades 3 550 terrorister till den listan, varav 661 är Hamas­terrorister från Gaza som deltog i folkmords­massakern. År 2023 betalade PA ut sammanlagt cirka 1,8 miljarder kronor till martyrfonden.

Denna fond är viktig, eftersom PA upp­manar sin befolkning till det de kallar ”folkligt motstånd”, men som egentligen översätts till ”folklig terrorism” och judehat. Detta visar sig i skolböcker och utbildningsmaterial som PA trycker och säljer till FN-organet Unrwa, som i sin tur använder det i sina skolor. Men inte bara där, utan även på sociala medier, tv och radio.

Hela samhället är därför genomsyrat av judehat och jihadism – precis hos Hamas i Gaza.

Martyrfonden ger löfte om hög finansiell ersättning livet ut, och propagandan ger resultat. År 2022 utförde de arabiska palestinierna i PA 86 större terrorist­attacker med 30 döda israeler. År 2023 steg den siffran till 179 större terroristattacker med 43 döda israeler, merparten civila. Nämnas bör att stegringen skedd innan den 7 oktober, alltså som en del av PA:s politiska agenda.

Det handlar bland annat om skjutningar, knivattacker, bilramningar och utplacering av explosiva ämnen och bomber.

Personligen ser jag faktiskt ingen större skillnad på Hamas och PA. Båda gör så gott de kan för att döda judar och förinta staten Israel.

Allt detta uppmuntras av både PA och Mahmoud Abbas person­ligen. Efter en attack går Abbas ofta ut i media och prisar de ”modiga” som ger de arabiska pale­stinierna ”heder åt sin befolkning”. Hjälte­affischer med bilder på terroristerna syns överallt, det sker officiella besök vid begravningar likväl som hos familjerna till terroristerna och det delas ut medaljer och certifikat för ”uppskattning”, och föräldrar förklarar sin stolthet över sina barn som dödat judar och offrat sig för ”Palestina”, etc. Med andra ord: en dödskultur i full blom.

Det är denna dödskultur som världen vill se som styrande i Gaza efter Hamas. Personligen ser jag faktiskt ingen större skillnad på Hamas och PA – båda gör så gott de kan för att döda judar och förinta staten Israel, båda vill vår förintelse. Det står i PLO:s stadgar, under vilka PA är underordnade.

Möjligtvis kan Hamas kanske anklagas för att vara mer oblyg i sina försök till förintelse av sin judiska granne.

Så vad är då PA? Jo, PA är en terrorist­organisation som aldrig har velat leva med en judisk granne, bara i stället för den.

* Fram tills 1948 betecknade ”palestinier” judar, eftersom araberna ofta ansåg sig tillhöra ett framtida Storsyrien.

Powered by Labrador CMS