Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

De kristna i Mellanöstern

Opinion · Publicerad 00:00, 19 jun 2013

Situationen i Mellanöstern präglas sedan flera år av sekteristiskt våld. Främst i det ofattbart grymma kriget i Syrien där nära 100 000 människor har dödats under det tvååriga inbördeskriget. Kriget spiller över även i Libanon, där antalet kristna sjunkit från ca hälften av befolkningen de senaste decennierna till  30 procent. I Irak har över en miljon kristna flytt under de senaste 10 åren. Egyptens kristna kopter har flytt i hundratusental sedan massak­rerna mot dem för två år sedan. Ett land skiljer sig från sin omgivning – Israel. Det är det enda land i regionen där antalet kristna ökar.
Den kristna minoriteten i Israel uppgick i slutet av 2011 till cirka två procent av Israels befolkning, eller cirka 123 000 personer. 80 procent av dem är kristna araber.  En högre procent av kristna studenter än judiska har gått vidare till universitetsstudier, vilket beror på att de kristna studenterna har haft de bästa resultaten på de nationella proven av samtliga grupper i landet. Kristna medborgare är prominenta i det israeliska samhället; i UD och HD och de akademiska yrkena. De har genomsnittligt en högre levnadsstandard jämfört med sina judiska grannar. De är undantagna värnplikt, men tusentals ställer ändå upp som volontärer.

Men det är stor skillnad på att leva i Israel som kristen palestinier och israelisk medborgare med att leva under den Palestinska myndigheten på Västbanken eller ännu värre, under Hamas regim på Gaza. Sedan Hamas statskupp i Gaza mot PLO 2007 har hälften av den lilla kristna menigheten flytt. Juldekorationer och krucifix är förbjudna. Hamas uttalar mordhot mot sina kristna grannar och 2007 mördades den sista kristna bokhandlaren.
På Västbanken minskar också antalet kristna. En gång utgjorde de cirka 15 procent av palestinierna. Nu är de färre än två procent. Vissa skyller situationen enbart på Israels ockupation, men palestinierna lever framför allt under den Palestinska Myndighetens kontroll (område A och B) bland annat i Betlehem.

Under israelisk kontroll (1967–95) ökade den kristna befolkningens antal i Betlehem med 57 procent.  I enlighet med Oslo-avtalet styr den Palestinska myndigheten staden från 1995. Därefter har antalet kristna sjunkit markant. Militanta muslimer har beslagtagit kristna hem och förföljt de kristna, vilket bidragit till deras flykt. Sammantaget är situationen i Mellanöstern djupt oroande. Förföljelserna av kristna ser ut att tömma regionen på tvåtusenåriga församlingar. Intresset hos Svenska kyrkans ledning har märkligt nog varit förstrött, milt uttryckt. Fokus är på palestinska kristnas situation . Dock bara när Israel är – eller förmodas vara – orsaken.
Jag ser fram emot att Svenska kyrkan agerar kraftfullt även för sina trosfränders långt värre öden.

De startar Wetwo-upprop för ett hållbart äktenskap

Relationer. Ett upprop för livslångt äktenskap mellan man och kvinna har startats av Eva och Hans Marklund genom ett inlägg på Facebook. Med hjälp av hashtaggen...

Pengar att spara på rätt bredband

Vardag Bredbandspriserna sjönk marginellt förra året. Men det finns pengar att spara. Prisskillnaderna mellan operatörerna är fortfarande stora.

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

Kristen Idol-artist fick leda stjärnjury i bön

USA. En av de tävlande i det amerikanska tv-programmet American Idol fick be med juryn efter sin känslosamma audition nyligen. I ett klipp på Youtube ser...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Hälsa för hela människan

Bönekrönika Böneskolan. Del 53 Vem annan än Jesus Kristus kan vara vår stora förebild som kristna? Vi är lärjungar till honom och så som Jesus levde och lärde ska vi leva och lära....

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....