Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

De kristna i Mellanöstern

Opinion · Publicerad 00:00, 19 jun 2013

Situationen i Mellanöstern präglas sedan flera år av sekteristiskt våld. Främst i det ofattbart grymma kriget i Syrien där nära 100 000 människor har dödats under det tvååriga inbördeskriget. Kriget spiller över även i Libanon, där antalet kristna sjunkit från ca hälften av befolkningen de senaste decennierna till  30 procent. I Irak har över en miljon kristna flytt under de senaste 10 åren. Egyptens kristna kopter har flytt i hundratusental sedan massak­rerna mot dem för två år sedan. Ett land skiljer sig från sin omgivning – Israel. Det är det enda land i regionen där antalet kristna ökar.
Den kristna minoriteten i Israel uppgick i slutet av 2011 till cirka två procent av Israels befolkning, eller cirka 123 000 personer. 80 procent av dem är kristna araber.  En högre procent av kristna studenter än judiska har gått vidare till universitetsstudier, vilket beror på att de kristna studenterna har haft de bästa resultaten på de nationella proven av samtliga grupper i landet. Kristna medborgare är prominenta i det israeliska samhället; i UD och HD och de akademiska yrkena. De har genomsnittligt en högre levnadsstandard jämfört med sina judiska grannar. De är undantagna värnplikt, men tusentals ställer ändå upp som volontärer.

Men det är stor skillnad på att leva i Israel som kristen palestinier och israelisk medborgare med att leva under den Palestinska myndigheten på Västbanken eller ännu värre, under Hamas regim på Gaza. Sedan Hamas statskupp i Gaza mot PLO 2007 har hälften av den lilla kristna menigheten flytt. Juldekorationer och krucifix är förbjudna. Hamas uttalar mordhot mot sina kristna grannar och 2007 mördades den sista kristna bokhandlaren.
På Västbanken minskar också antalet kristna. En gång utgjorde de cirka 15 procent av palestinierna. Nu är de färre än två procent. Vissa skyller situationen enbart på Israels ockupation, men palestinierna lever framför allt under den Palestinska Myndighetens kontroll (område A och B) bland annat i Betlehem.

Under israelisk kontroll (1967–95) ökade den kristna befolkningens antal i Betlehem med 57 procent.  I enlighet med Oslo-avtalet styr den Palestinska myndigheten staden från 1995. Därefter har antalet kristna sjunkit markant. Militanta muslimer har beslagtagit kristna hem och förföljt de kristna, vilket bidragit till deras flykt. Sammantaget är situationen i Mellanöstern djupt oroande. Förföljelserna av kristna ser ut att tömma regionen på tvåtusenåriga församlingar. Intresset hos Svenska kyrkans ledning har märkligt nog varit förstrött, milt uttryckt. Fokus är på palestinska kristnas situation . Dock bara när Israel är – eller förmodas vara – orsaken.
Jag ser fram emot att Svenska kyrkan agerar kraftfullt även för sina trosfränders långt värre öden.

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00

Första Barbie-dockan med Downs syndrom har lanserats

Docklansering. För en tid sedan lanserade leksakstillverkaren Mattel historiens första Barbie-docka med... måndag 5/6 15:00

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10