Israelkommentar

Därför blir bilden av Israel helt snedvriden

Man säger ofta att det är krig i Gaza, men det är krig mellan Israel och Hamas, och kriget finns även i Israel, eftersom Hamas fortsätter att skicka ibland hundratals raketer om dagen in i Israel, påpekar skribenten.
Man säger ofta att det är krig i Gaza, men det är krig mellan Israel och Hamas, och kriget finns även i Israel, eftersom Hamas fortsätter att skicka ibland hundratals raketer om dagen in i Israel, påpekar skribenten.
Publicerad

Två månader har gått sedan Hamas bestialiska attack mot Israel. Hamas startade ett krig, som fortfarande pågår och troligen kommer att pågå länge till. Israels uttalade mål är att få bort Hamas från makten i Gaza och ersätta med någon annan under en övergångsperiod, som möjligen USA och Qatar kan ta ansvar för.

Tar man del av svenska mediers uppgifter får man dessvärre ingen sann bild av vad som nu pågår. Man använder, medvetet eller omedvetet, begrepp som är helt orimliga och leder till en enormt snedvriden bild. Man låter sig påverkas av Hamas och deras vänner, som naturligtvis medvetet sprider sin propaganda, som alltför många helt okritiskt sväljer. 

Det är illa i sig, men än värre är naturligtvis den antisemitism som kommer som en självklar följd.

Låt oss börja med vapenvilan, eller pausen, som Israel kallar den, då Hamas äntligen släppte en del av gisslan i utbyte mot palestinska fångar i israeliska fängelser. Detta kallades ofta ”fångutväxling” i svenska medier – som om frisläppande av kidnappade civila småbarn, kvinnor och äldre vore detsamma som att släppa människor dömda eller anklagade för allvarliga brott! Ett fruktansvärt synsätt.

Man säger också ofta att det är krig i Gaza. Nej, det är det inte. Det är krig mellan Israel och Hamas. Kriget finns även i Israel, eftersom Hamas fortsätter att skicka ibland hundratals raketer om dagen in i Israel. Vill man ha slut på kriget? Då kan världen uppmana Hamas att lägga ner vapnen och på så sätt se till att deras egen befolkning inte längre drabbas av israeliska attacker.

Sveriges Radios Cecilia Uddén tillhör de mest partiska journalisterna, trots att hon arbetar för public service. När hon speglar den israeliska sidan är det oftast genom att intervjua israeliska journalister eller andra med en extrem, Israelkritisk hållning som kritiserar Israel. När hon berättar om situationen i Gaza är det alltid lidande civila som skildras.

Vidare kan man fråga sig varför UN Women, som bland annat ska tillvarata civila kvinnors lidande i krig, inte har haft någonting att säga om de vidriga övergrepp, massvåldtäkter, tortyr, kidnappningar och mord på israeliska kvinnor som Hamas genomförde – alltmedan de kraftigt kritiserar Israel för hur man agerar i Gaza. FN har återigen diskvalificerat sig själv från allt som har med konfliktlösning att göra.

Om det är något en opolitisk humanitär organisation som Röda korset ska göra, är det att tillvarata civilas rättigheter i en krigssituation.

Låt oss gå vidare till Röda korset. De har inte visat något som helst intresse för att ens försöka få fram information om de kidnappade israelerna. Detta är deras uppgift. Om det är något en opolitisk humanitär organisation som Röda korset ska göra, är det att tillvarata civilas rättigheter i en krigssituation. Men de ignorerar totalt kidnappade israeler, trots att vi bland annat har en numera elva månaders bebis bland de kidnappade.

Amnesty påstår på ett helt självklart sätt att Israel begår folkrättsbrott i Gaza. Vad har man för stöd för detta? Ja, civila dör i Gaza. Det gör de för att Hamas medvetet placerar militära mål bland civila, och därmed gör civila platser till militära mål. Vill man förbjuda Israel att attackera dessa platser, då säger man också att Israel inte ska få försvara sig. Sedan undrar man ju vad Amnesty tycker att Hamas står för, genom sin ideologi och sina attacker mot civila israeler? Är det inte så att det är Hamas som begår brott mot folkrätten?

Allt detta leder till att synen på Israel, liksom hur och varför Israel agerar efter det av Hamas startade kriget, blir helt snedvriden. Naturligtvis kommer Israelhat och antisemitism som ett brev på posten.

Jag tror trots allt att många i Sverige förstår vad som står på spel. Att det är demokrati och frihet mot diktatur och ofrihet. Att det är ett västerländskt sätt att leva mot militant islamism och sharia. Och jag är tacksam att Sveriges regering valt en klok och balanserad linje, trots det enorma tryck som finns från många olika håll.

Powered by Labrador CMS