Opinion

Är du kristen skall du dö

Afghanska studenter vid Nangarhar–universitetet bränner ett kristen kors och amerikanska och israeliska flaggor under protester mot Israels senaste offensiv i Gaza, i utkanten av Jalalabad, öster om Kabul, Afghanistan. Förföljelsen av kristna och judar är mer aggresiv än vad någon tjänsteman på Migrationsverket i Sverige vill ana.
Afghanska studenter vid Nangarhar–universitetet bränner ett kristen kors och amerikanska och israeliska flaggor under protester mot Israels senaste offensiv i Gaza, i utkanten av Jalalabad, öster om Kabul, Afghanistan. Förföljelsen av kristna och judar är mer aggresiv än vad någon tjänsteman på Migrationsverket i Sverige vill ana.
Publicerad Uppdaterad

I mitten på juni släppte Open Doors sin rapport som visar hur kristna flyktingar förföljs i Sverige. Enligt rapporten har asylsökande kristna utsatts för förföljelse, diskriminering och hot i Sverige på grund av sin kristna tro. Av de flyktingar som deltagit i undersökningen har 53 procent svarat att de utsatts för våldshandlingar minst en gång på grund av sin kristna tro. Nästan hälften, 45 procent, har blivit dödshotade och 6 procent har utsatts för sexuella övergrepp på grund av sin tro. Förövarna är i många fall andra flyktingar eller immigranter men även översättare och tolkar har utsatt de kristna asylsökande för övergrepp och hot.

Som juridiskt ombud och offentligt biträde i asyl- och migrationsärenden har jag träffat många asylsökande och företrätt människor som konverterat och sökt asyl i Sverige. Vissa av dem har fängslats, misshandlats och torterats i sitt hemland på grund av sin kristna tro och fått höra orden: ”är du kristen skall du dö”. I vissa fall har asylsökanden en stark oro för att den tolk som skall översätta hela deras livsberättelse till Migrationsverket i själva verket istället rapporterar dem till myndigheter i det land de flytt ifrån. Migrationsverket har varit oförstående till detta och bedyrat att ”alla tolkar är opartiska och neutrala” och nekat kristna konvertiter att anlita en kristen tolk istället för den tolk som verket utsett. Open Doors rapport visar emellertid att tolkar inte varit neutrala i sin yrkesutövning utan faktiskt ägnat sig åt förföljelse, vilket förstås är mycket allvarligt.

Under den senaste tiden har Migrationsverket dessutom fått massiv kritik från olika håll för okunskap kring konverteringsärenden och för att hålla husförhör med konvertiter. I flera av de ärenden där jag och mina kollegor varit juridiska ombud för konvertiter, har Migrationsverket ställt ingående och komplicerade frågor om kristen teologi till sökanden som nyligen konverterat, dessutom har de av verket anlitade tolkarna översatt centrala begrepp helt felaktigt. I ett fall översattes exempelvis dop till dopning och i ett annat fall översattes evangelisation till benådning och frälsning till frestelse. Dessa exempel visar att de av Migrationsverket anlitade tolkarna uppvisar en enorm okunskap kring kristen terminologi, som kan få förödande konsekvenser för den enskilda sökande i ett konverteringsärende. Asylsökande har dessutom i ett flertal fall fått beskedet att deras konvertering inte anses ”genuin” om de inte kunnat ge en tillräckligt övertygande förklaring av vissa teologiska frågor, i ett fall rörde det exempelvis djuplodande tolkningar kring treenigheten.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS