Israelkommentar

Är det som händer i Israel-Gazakriget ett folkmord på palestinier?

I dag torsdag inleds förhandlingarna i Internationella domstolen i Haag, där Sydafrika anklagar Israel för folkmord på det palestinska folket – en anklagelse grundad på bland annat fabricerade citat och opålitliga källor, menar skribenten.
Publicerad Uppdaterad

Sydafrika har lämnat in en 84 sidor lång stämningsansökan till Internationella domstolen i Haag (ICJ), där man anklagar Israel för folkmord på palestinierna i Gaza. Förhandlingarna inleds i dag, torsdagen den 11 januari 2024.

Varför har Sydafrika valt att ta upp just anklagelserna om folkmord? Jo, därför att Israel 1949 undertecknade FN-konventionen mot folkmord, och eftersom ICJ är en del av FN är Israel därför skyldigt att besvara sådana anklagelser i samma domstol, ICJ. Som part i konventionen är Israel därmed föremål för domstolens jurisdiktion. 

Det finns alltså inget sätt att undvika detta, hur lösa anklagelserna än är. Viktigt att förstå är dock att vad än utslaget blir är det endast rådgivande, inte lagstadgande.

Varför tog inte Sydafrika i stället målet till Internationella brottmåls­domstolen (ICC), som år 2002 faktiskt skapades för just denna typ av brott – folkmord och liknande? Därför att Israel (samt bland annat USA) inte ratificerat Romstadgan, som ICC är baserad på. Detta gör det svårare att anklaga israeler där, eftersom ICC då inte har jurisdiktion över Israel, som alltså inte är medlem av domstolen.

Ordet folkmord har en tvilling: genocid. Uttrycket existerade inte innan 1944, utan myntades för att kunna beskriva nazisternas systematiska mördande av judar under Förintelsen. Det består av det grekiska geno (ras, stam) och det latinska cide (dödande).

Genocid beskrivs i konventionen som handlingar som har för ”avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan”. Gärningarna kan bland annat vara:

• att döda medlemmar av gruppen.

• att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada.

• att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång.

Anklagelserna som Sydafrika lägger fram sträcker från det löjliga till det absurda, och har mer form av onda intentioner mot Israel än ärlig oro över faktiska brott. Exempel på sådana anklagelser är till exempel att Israel utför utomrättsliga avrättningar av fångar och medvetet dödar civila. Dessutom baserar Sydafrika sina anklagelser på citat tagna ur sin kontext, fabricerade citat baserat på icke-existerande personer, samt tveksamma och opålitliga källor.

Att Hamas attackerade civila i Israel, begick de mest fruktansvärda brott i modern tid, och dessutom använder sig av mänskliga sköldar, nämns inte en enda gång. Sydafrikas anklagelser liknar därför mer blodförtal än något annat eftersom de är falska rakt igenom.

Om det däremot är någon som på allvar skulle kunna anklagas för genocid är det Hamas; det är bara att läsa deras stadgar. De 36 para­graferna är genomsyrade av konspirationsteorier och judehat, där det främsta målet är att förinta staten Israel, sionism och judar världen över. De har alltså för avsikt att utrota världens judar. Det kan knappast bli mer genocidalt än så!

Anklagelserna som Sydafrika lägger fram sträcker från det löjliga till det absurda, och har mer form av onda intentioner mot Israel än ärlig oro över faktiska brott.

Detta blir verkligen anmärkningsvärt med tanke på att konventionen mot folkmord även ålägger samtliga stater att göra allt de kan för att förhindra folkmord. Med andra ord borde världens länder vara upptagna med att arrestera och döma Hamas för genocid. I stället anklagas de verkliga offren (judarna) för folkmord för att ha begått folkmord.

Det här är bara ett (av många) drag på det antisemitiska schack­brädet, där målet är att isolera och delegitimera staten Israel, och på så sätt frånta den judiska staten sina lagliga rättigheter. Spelet har pågått i tusentals år, där det historiskt främst har handlat om judar, men i dag om den judiska staten.

Powered by Labrador CMS