Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Artiklar om: trossyskon

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Den nytestamentliga tjänsten är alltid Kristuscentrerad.

”[Det finns] en tid att tiga och en tid att tala” (Pred 3:7). Frågan är bara hur man ska veta vilken... torsdag 7/5 00:00

Bön om Andens kraft

Det som kanske mer än någonting annat kännetecknade den första kristna församlingen var en oerhört... tisdag 3/3 00:00
E-tidning
Under perioden 20 juni–19 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier