Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Artiklar om: satsning

Vill ge hopp till den unga generationen

Västerås. Allianskyrkan är en församling där alla generationer trivs och får ta plats, och där ungdomarna får... fredag 17/1 11:20
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier