Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Artiklar om: paradox

Pragmatism eller gudsfruktan i våra församlingar?

Ledare Sverige är ett paradoxalt land. Å ena sidan kan vi betraktas som extrema. På den globala... tisdag 5/5 00:00

Svåra tider kan vara ljusa för gudsriket

Vi har just upplevt det märkligaste firandet i mannaminne, det som ägde rum påsken 2020. För... tisdag 14/4 00:00
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier