Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Artiklar om: missionsdirektorer

Församlingsledare: Kommer verka för utträde ur EFK

Evangeliska frikyrkan. En församlingsordförande som Världen idag varit i kontakt med anser att dennes församling nu bör... torsdag 25/5 10:00
E-tidning