Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Artiklar om: mirakler

Jesu första och sista under

Predikningar i katedralen. Kristen tro tror att Jesus är Messias, och som Jesus Messias är han helaren och utföraren av olika... lördag 18/2 05:00

30 minuter som kommer att göra skillnad

Jag är 16 år och min far sitter på kanten av min säng och själavårdar mig. Under en hel dag har jag... torsdag 2/2 00:00

Tännsjö har fel – människan och tillvaron är mer än det vi kan se

Julen i svensk dagspress har under många år traditionsenligt inletts med högljudd kritik av... tisdag 24/1 00:10

Långsamma mirakler gör något inom oss

Efter avslutad bön kommer tystnaden, och så skrämmande tyst det kan vara. Man har sagt sitt ”amen”,... onsdag 5/10 00:00

Han överlevde allvarligaste formen av cancer

Vittnesbörd. Av egen erfarenhet vet Conny Peterson att Gud tar hand om oss, vad som än händer. För egen del har... torsdag 30/9 06:55

Trots motstånd delar de sin tro

Varje vecka har jag förmånen att ha kontakt med det som vi till vardags kallar för missionsfältet i... torsdag 4/3 06:00

Det finns vägar att fördriva rädsla och fruktan på.

Aldrig delar hon det lättvindigt eller i förbifarten. Det händer inte. De gånger hon öppnat... onsdag 9/12 00:00

Han ville veta: Kan Gud uppväcka döda?

Mirakler. Med sin ateistiska bakgrund var Craig Keener skeptisk till mirakler i modern tid. Men nyfikenheten... tisdag 3/11 00:00

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Döljer Jesus sanningen för vissa?

I Bibeln står det på flera ställen att Jesus säger att han talade i liknelser för att vissa... torsdag 2/4 00:10

I själva verket är omfamnad brustenhet vägen till äkta tro.

2 Kor 1:3–7 Tro och svaghet kan tyckas vara varandras motpoler. I själva verket är omfamnad... torsdag 23/1 00:00
E-tidning