Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Artiklar om: manligt och kvinnligt

Första trosartikeln lyfter fram att Gud skapade

Kampen om den första trosartikeln (del 1/5). Den kristna trosbekännelsen är indelad i tre huvuddelar. Den första fokuserar på Gud som Fader och... tisdag 1/2 00:00
E-tidning