Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Artiklar om: kristna ledare

Evangelikala ledare i USA enade mot våld

Presidentvalet. För att motverka våld och splittring efter presidentvalet i USA, har omkring 200 evangelikala... torsdag 5/11 07:00

Från bristfälliga karaktärer till pålitliga ledare

Apostlarnas olikheter (del 1/4). Jesus utvalde tolv lärjungar som inte hade några särskilda talanger eller utbildning. Tvärtom var... söndag 10/5 10:00
E-tidning