Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.
Filipperbrevet 3:20

Världen idag

Artiklar om: konspirationsteori

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder... torsdag 25/2 00:00
E-tidning
Under perioden 20 juni–19 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier