Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Artiklar om: helige Ande

Jag skulle beskriva det som att Herrens härlighet uppfyllde rummet

När vi var relativt nya i Vänersborg började församlingen en barnverksamhet i ett område av staden... torsdag 22/7 00:00

Hälsa för hela människan

Böneskolan. Del 53 Vem annan än Jesus Kristus kan vara vår stora förebild som kristna? Vi är lärjungar till honom och... tisdag 25/2 00:00

Hans Weichbrodt: Får den här versen en ”like” av mig?

Heb 4:12–13 Individualismen beskrivs ofta vara den ism som alltmer präglar allt fleras tänkande och... onsdag 12/2 00:20
E-tidning
Senaste magasinen
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier