Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Artiklar om: gudsfruktan

En deadline får oss att fokusera på det viktigaste

Utan en deadline skjuter jag lätt upp saker. Morgondagen kan bli som ett slags förvaringsplats för... torsdag 10/11 00:00

Kyrkans kall har aldrig varit att tillfredsställa alla

Vi lever i en intressant tid. Krig pågår i Europa, priser på både mat och diesel stiger och de... tisdag 30/8 00:00

Media försöker få oss att tro att det fantastiska sker någon annanstans.

För en tid sedan när jag samtalade med en ung tjej berättade hon att hon led av ”FOMO”. Jag hade... onsdag 28/7 00:00

Kampen må vara svår men segern är vår.

Ps 25:12– 22 Vår ciceron till denna veckas tema är passande nog kung David. Från utkorelsen och... torsdag 4/3 00:00

Festa eller fasta med Kristus

I dag är det fettisdagen och imorgon är det askonsdagen. Kyrkoårets rytm är tänkt att hjälpa den... tisdag 16/2 00:00

Det finns vägar att fördriva rädsla och fruktan på.

Aldrig delar hon det lättvindigt eller i förbifarten. Det händer inte. De gånger hon öppnat... onsdag 9/12 00:00

Vem vill egentligen ha en Gud som inte ser?

”Gode Gud, förlåt att jag svärde.” Med händerna hopknäppta bakom ryggen eller under bordet så att... onsdag 11/11 00:00

Fruktan smittar – men mod smittar också.

Jer 38:1–13 På söndag, som är medmänniskans söndag, handlar det om vad vi gör för andra och för... torsdag 3/9 00:00

Har du frön som du bär på som inte ännu fått falla ner i jorden?

Synen på arbete skiljer sig väsentligt åt mellan världens sätt att se och ett gudsrikes­perspektiv.... onsdag 10/6 00:10

Guds ord och trons lydnad

Tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud (del 2/3). I dag missbrukar vi ofta talet om Guds kärlek till försvar för det som är ont i Guds ögon, därför... torsdag 30/1 08:00
E-tidning