Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Artiklar om: förnyelse

Hur blir jag brinnande igen?

I skrivande stund sitter jag i Etiopien – starkt påverkad av brinnande ungdomar i mitt team från... torsdag 23/2 00:00

Låt avfall och mörker sporra din tro

Jag tror att vi är många kristna som är både uppriktigt förvånade och samtidigt sorgsna över det... fredag 25/11 00:00

Varningar och uppmuntran når oss när vi är läsare

I skolans värld är det lov vecka 44. Tidigare kallades det höstlov men numera heter det läslov.... tisdag 1/11 00:10

Förvänta dig frukten som kommer efter blomningen

Det som ger mig hopp och tro är två genombrott som jag minns med glädje. Det första är från... torsdag 18/8 00:00

Vad betyder egentligen väckelse?

När jag som nittonåring kom till tro utbrast man i församlingen: ”Väckelsen är här!” Jag förstod ju... fredag 17/6 00:00

Den som är född av Anden kan lära sig uppfatta Andens stilla rörelse.

Av frukten känner man trädet. Därför ger andliga förnyelsetider goda vittnesbörd. ”Min man har... torsdag 13/1 00:00

Våga välja väckelsens villkor

Vi läser i kristen litteratur om stora väckelser som svept fram under gångna tider på speciella... tisdag 4/5 00:00

Andens besökelsetid pågår i denna stund

Gud är både tre och en. Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer, Fadern, Sonen och... lördag 1/8 00:00

Hur får vi liv i vårt tråkiga förhållande?

Familjefrågan. Jag och min man har varit tillsammans i drygt 18 år. Vi har det bra utåt sett, men jag tycker att... lördag 2/5 00:00
E-tidning