Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!
Psaltaren 117:1–2

Världen idag

Artiklar om: domkyrka
E-tidning
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier