Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

Artiklar om: budord

Tio klimatbudord lanseras vid Sinai under FN-toppmöte

Interreligiositet. I närheten av Sinai berg, där Mose fick de tio budorden, ska tio ”budord” för klimatet lanseras.... torsdag 10/11 07:00

Guds kärlek och lag hör ihop

Varför kommer kristna i dag till olika slutsatser i etiska frågor? Vad är det som gör att... torsdag 19/3 00:00
E-tidning