Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Artiklar om: ande

Hur ska vi se på hjärnan, själen och anden?

Hur ska vi se på hjärnan, själen och anden? Hur hänger de ihop utifrån Bibeln? torsdag 18/8 00:00

Om Guds vilja är så viktig för Guds son, hur viktig är den då inte för oss?

”Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag följa den ända till slutet. Ge mig förstånd, så... torsdag 30/7 00:00

Guds ord och trons lydnad

Tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud (del 2/3). I dag missbrukar vi ofta talet om Guds kärlek till försvar för det som är ont i Guds ögon, därför... torsdag 30/1 08:00
E-tidning