Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.
Filipperbrevet 3:20

Världen idag

Artiklar om: abortdoula

”Abortdoula” vittnar om ångestfyllda aborter

Ofödda. Doulor, som ska stödja en kvinna vid förlossning, anlitas ibland vid aborter. Det berättar Svenska... onsdag 23/2 08:00
E-tidning
Under perioden 20 juni–19 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier