Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.
Jesaja 28:16

Världen idag

Artiklar om: abortdoula

”Abortdoula” berättar om kvinnors känslor vid aborter: ”Sorg”

Abort. – Det är liv och död, det är existentiellt, berättade abortdoulan Anna Tallwe i TV4 nyligen om hur... fredag 3/2 07:00

”Abortdoula” vittnar om ångestfyllda aborter

Ofödda. Doulor, som ska stödja en kvinna vid förlossning, anlitas ibland vid aborter. Det berättar Svenska... onsdag 23/2 08:00
E-tidning