Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Artiklar om: Timoteus

Arbete är en gudstjänst inför Herren

Predikningar i katedralen. Det här är ju en svår text. Jesus framställer en ohederlig förvaltare som ett gott exempel. Hur går... lördag 5/8 00:00

Aposteln sätter ”agon” i ett helt nytt ljus genom att kalla det för ”trons goda kamp”.

”Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till …”... torsdag 20/10 00:00

Aposteln ger oss ett heligt inre skav och en helig oro.

2 Tim 4:1–7 Paulus sista skrivna ord (2 Timoteusbrevet är förmodligen det sista bibliska brev som... torsdag 6/8 00:00

Varje gång som vi förnekar Guds ord kommer priset att vara högt.

2 Timoteusbrevet anses vara Paulus sista brev, troligen skrivet från fängelset i Rom en tid före... torsdag 2/7 00:00
E-tidning