Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Artiklar om: Tierp

Hemmamamman Elin skrev mejl till riksdagens ledamöter

Tierp. När regeringen ville införa obligatorisk förskola från fem års ålder fick trebarnsmamman Elin... fredag 23/9 07:00
E-tidning