Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Artiklar om: The Blessing

Över 50 000 visningar av välsignelsesång på svenska

Musik. Den nya välsignelsesången på svenska, sjungen av en ekumenisk virtuell kör, publicerades på Youtube... måndag 25/5 14:36
E-tidning
Senaste magasinen