Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.
2 Timoteusbrevet 1:7

Världen idag

Artiklar om: Nordirland

Historiskt partiskifte i Nordirland

Nordirland får för första gången sedan provinsen skapades för 101 år sedan ett antibrittiskt,... tisdag 10/5 00:00

Ville inte göra politisk tårta – slipper Europadomstol

Hbtq. Europadomstolen kommer inte att pröva huruvida ett bageri i Nordirland bröt mot Europakonventionen... söndag 9/1 14:00

Nordirländsk 100-årsdag och skotskt val tär på brittiska band

Inledningen av maj innebär en osedvanligt ödesmättad vecka kring sammanhållning eller avhopp från... onsdag 5/5 00:00
E-tidning